Wijchense raad wil met alternatieve financieringswijze voorzieningenpeil op niveau houden

Wijchense raad wil met alternatieve financieringswijze voorzieningenpeil op niveau houden

WIJCHEN – De Wijchense gemeenteraad wil dat het college gaat onderzoeken of er afgeweken kan worden van de normale gang van zaken voor het financieren van grote investeringen en uitgaven voor de openbare ruimte. Nu wordt daar nog eerst voor gespaard, maar Wijchen kampt voor het eerst in 10 jaar met een negatief saldo op de jaarrekening en een meerjarenperspectief dat niet sluitend is. Verschillende partijen vrezen daarom dat tekorten die voornamelijk uit het sociaal domein komen ervoor zorgen dat het voorzieningenpeil in de gemeente gaat dalen.

Tekort

Na een greep uit de algemene reserve van de gemeente komt de jaarrekening voor 2019 alsnog op een tekort van ongeveer 1,15 miljoen euro uit. Het meerjarenperspectief tot en met 2024 is enkel sluitend voor het komende jaar. Net als andere gemeentes heeft Wijchen veel last van hoge kosten voor Jeugdhulp en Wmo en te weinig budget daarvoor vanuit het Rijk. ‘Het mag niet zo zijn dat de zorg voor een kleine groep mensen het voorzieningenniveau voor iedereen beïnvloedt’, vindt Renate Loermans (Kernachtig Wijchen).

'Vragen ons af of sparen nog bij huidige omstandigheden past'

Kernachtig Wijchen, PvdA en VVD roepen daarom het college middels een aangenomen motie op om in kaart te brengen of de huidige manier van financieren van grote investeringen en uitgaven nog steeds wenselijk is. Zij willen dat tenminste handhaving van het huidige voorzieningen- en kwaliteitsniveau van de openbare ruimte als uitgangspunt genomen wordt. ‘Door diverse ontwikkelingen is de druk op de algemene reserve toegenomen, en vragen ons af of onze manier van sparen voor investeringen in de openbare ruimte nog bij de huidige omstandigheden past’, zegt Peter Gatzen (PvdA). Alice Peters-Vroom (VVD): ‘Deze oproep is eigenlijk heel logisch. Het is een zeer conservatieve manier van het verwerken van investeringen die we er nu op na houden. nmiddels is er gebleken dat meerdere gemeenten die op ander manieren doen. Breng dus in kaart wat een stelselwijziging van het beheerplan voor de openbare ruimte daadwerkelijk betekent voor onze begroting. Kom als college met creatieve ideeën. Maar voor nu wel zonder de ozb te meer te verhogen dan met enkel de indexatie.’

'Goed om naar te kijken'

Wethouder van Financiën Geert Gerrits (Kernachtig Wijchen) kan zich vinden in de oproep: ‘Op dit moment sparen we meer dan we uitgeven voor openbare ruimte. Gelet op de tekorten is dit een logisch moment om hier nog eens goed naar te kijken en over alternatieven na te denken. Minder sparen kan zorgen voor tijdelijk meer ruimte in de begroting, waardoor er meer ruimte overbijft om te investeren en onze voorzieningen op peil te houden.’

'Sparen is lange traditie in Wijchen'

Bjorn Derksen (CDA) ziet een andere manier van financieren wat minder zitten: 'We sparen en dan geven we het uit. Dat is een gezonde gedachte en een lange traditie in Wijchen. Dit heeft ons een vooralsnog financieel gezonde gemeente gemaakt.' Zijn fractie koos uiteindelijk er wel voor om de motie te steunen. 'Maar  dat betekent niet dat we de nieuwe manier van financieren bij voorbaat beamen.'

Dion van Alem
Politiek verslaggever

 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}