Wijkcentrum De Brink in Wijchen na de zomer heringericht

Wijkcentrum De Brink in Wijchen na de zomer heringericht

WIJCHEN – Wijkcentrum De Brink in de wijk Huurlingsedam in Wijchen wordt na de zomervakantie heringericht. Het herinrichtingsplan is tot stand gekomen na overleg met de hoofdgebruikers van het wijkcentrum. Dat heeft het bestuur van stichting De Brink woensdag bekendgemaakt.

Tot de hoofdgebruikers behoort de bovenbouw van basisschool de Trinoom en cliënten van welzijnsorganisatie Pluryn, die onder de noemer ‘Brinkidee’ gedeeltelijk zorgen voor het beheer en de gastvrijheid. Ook de buitenschoolse opvang BSO de Brink is een belangrijke gebruiker van het wijkcentrum.  

Behoefte aan meer ruimte

Uit gesprekken met de hoofdgebruikers kwam naar voren dat basisschool De Trinoom en buitenschoolse opvang BSO de Brink vooral meer behoefte hebben aan ruimte. Doordat ouders steeds meer werken, is er een toestroom van kinderen naar BSO de Brink. Ook de basisschool blijft veel kinderen huisvesten, vanwege de nieuwbouw in de wijk.

Stichting De Brink vindt het verder belangrijk dat de cliënten van Pluryn via Brinkidee overdags goed actief zijn en zichtbaar mee kunnen doen aan alle maatschappelijke activiteiten. Dat moet volgens de stichting dan wel gebeuren vanuit een ‘prikkelarme’ situatie.  

Geen plaats meer voor wedstrijdbiljart

Stichting De Brink heeft vooral tot doel om de wijkbewoners meer met elkaar in contact te laten komen. De wijkbewoners hebben echter aangegeven dat men daar overdags nauwelijks behoefte aan heeft, zo stelt de stichting. Dat komt mede omdat veel wijkbewoners overdags werken.

De stichting betreurt het dat er na de herinrichting geen plaats meer is voor het grote verwarmde wedstrijdbiljart, waar enkele wijkbewoners geregeld gebruik van maken.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}