Woonbooteigenaren willen definitief einde aan onzekerheid met bestemmingsplanwijziging

Woonbooteigenaren willen definitief einde aan onzekerheid met bestemmingsplanwijziging

NIJMEGEN – Bewoners en eigenaren van woonboten aan de Oostkanaaldijk willen dat de gemeente Nijmegen het bestemmingsplan wijzigt zodat hun woonboten volledig legaal kunnen blijven liggen waar ze liggen. Eind vorig jaar besloot het Nijmeegse college het handhavingstraject tegen de woonboten te stoppen. Volgens de bewoners lost dit maar een deel van het probleem op, en blijven zij in onzekerheid tot de woonboten ook juridisch van hun ligplaats verzekerd zijn. Wethouder Vergunst bepleit dat dit niet zo makkelijk gaat.

Woonboten

De woonboten in het Maas-Waalkanaal liggen er in strijd met het bestemmingsplan. De gemeente heeft lang gezocht naar een definitieve alternatieve plek, maar dat bleek niet mogelijk. Eind 2018 heeft Nijmegen het besluit genomen om handhaving te starten tegen de woonboten. Begin 2019 bleek, op basis van een uitspraak van de rechtbank Limburg, dat de woonboten aan de Oostkanaaldijk van rechtswege een omgevingsvergunning hebben gekregen door de invoering van de Wet verduidelijking voorschriften woonschepen (Wvvw). De gemeente heeft daarop het handhavingstraject opgeschort om te onderzoeken of de woonboten op het industrieterrein kunnen blijven liggen. Na afweging van alle belangen, koos het college ervoor om de door de wetgever gecreëerde situatie in stand te laten en dus om de woonboten te laten liggen.

Onzekerheid

Erma Pestman, bewoner en voorzitter van Woonboten Oostkanaaldijk Nijmegen (WON), benadrukt dat het traject voor de bewoners nog niet afgesloten is. ‘Dat handhavingstraject gestopt werd, was na zeven jaar ellende heel goed nieuws. Maar een collegebesluit en een toezegging van de wethouder dat we mogelijk een brief krijgen met het standpunt van het college erin, heeft juridisch geen waarde. En dat wordt een probleem wanneer iemand ooit zijn woonboot met ligplaats wil verkopen. En ja, wat doet een toekomstig college? Voor ons zijn er op alle hoeken gevaren, en daar zijn we echt ontzettend klaar mee. Onze onzekerheid en ons gevecht moet toch eindelijk eens stoppen. Daarom willen we dossier ook juridisch kunnen afsluiten, en dat kan alleen met een bestemmingsplanwijziging.’

Juridische status

Wethouder Noël Vergunst (GroenLinks) verdedigt de waarde van de toegezegde brief met daarin het standpunt van het college en, bij goedkeuring, de gemeenteraad. ‘In principe heeft een besluit van een gemeenteraad of college wel degelijk een juridische status. Natuurlijk is het niet hetzelfde als een uitspraak van de rechte, maar het is niet zomaar iets dat we doen. Het houdt echt wel stand.’

Legaliseren

Verschillende partijen in de gemeenteraad spreken hun steun uit voor een officiële legalisatie van de woonboten. ‘Wij vragen de wethouder om nog een volgende stap te nemen, zodat we echt met z’n allen het dossier kunnen sluiten’, zegt Charlotte Brand (PvdA). ‘Als gemeente hebben we de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze mensen er met een gevoel van zekerheid kunnen wonen.’ Of dit zo makkelijk te realiseren is, blijft echter nog maar de vraag. ‘Bij alle procedures kunnen bezwaren en beroepen ingediend worden door bijvoorbeeld de bedrijven op TPN-West, dus zekerheid kan voorlopig toch nog niet gegarandeerd worden’, zegt wethouder Noël Vergunst. ‘Daarnaast kosten aanvragen ook leges, en dat gaat niet om weinig geld. Als gemeente kunnen we vooruitlopen op het omgevingsplan dat we in de toekomst gaan vaststellen, maar dat kost dan ook weer extra geld. Ik raad aan om dat omgevingsplan af te wachten.’

'Simpel'

Als het aan raadsleden als John Brom (Stadspartij DNF), wordt de omgevingsvergunning die woonbooteigenaren nu van rechtswege hebben door de Wvww ook – kosteloos – geformaliseerd. ‘Ik vind het schokkend om te horen dat ze kosten moeten maken, terwijl het leven zo simpel kan zijn. Er staat in de stukken dat er van rechtswege een omgevingsvergunning is. Waarom kunnen we dat dan niet schriftelijk vastleggen? We hebben als overheid deze mensen gevangen gezet, in de geestelijke zin. Wij zijn er ook voor het welzijn van onze bewoners.’

Open eindes

Voor Hans van Deurzen (50Plus) had het intrekken van de handhaving überhaupt niet gehoeven. ‘Dat besluit is gemaakt op basis van heel veel open eindes. Alles is juridisch gezien nog mogelijk. Eigenlijk hebben de bewoners én de gemeente nu nog helemaal geen vorm van zekerheid. Er kan zomaar een uitspraak komen van een rechter die de hele Wvww weer op losse schroeven zet. Ik ben voor óf het doorzetten van de handhavingsprocedure, óf een fatsoenlijk bod doen om de woonbooteigenaren uit te kopen.’

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}