Woondebat: bouwen, bouwen, bouwen... maar wát, en wáár?

Woondebat: bouwen, bouwen, bouwen... maar wát, en wáár?

NIJMEGEN – Het politieke debat over passende woningen is maandagavond vooral uitgekomen op een tegenstelling tussen de linkse partijen en anderzijds D66 en VVD over wat voor soort woningbouw prioriteit moet krijgen: sociale huurwoningen of middeldure huurwoningen en betaalbare starterswoningen. Omdat het onderwerp van het debat zo specifiek was werden alle deelnemende partijen (D66, CDA, VVD, SP, Stadspartij DNF, GroenLinks, PvdA en 50Plus) vertegenwoordigd door de kandidaat of fractielid met de meeste affiniteit met het thema wonen.

A-locaties

GroenLinks, dat het liefst sociale huurwoningen gerealiseerd ziet, vindt dat woningen voor mensen met een kleinere portemonnee ook op de A-locaties moet komen te staan. Pepijn Boekhorst (GL): ‘In de Blauwe Buut, aan de Vossenlaan, aan de achterzijde van het station… Ook deze mensen moet de kans krijgen om op zo’n mooie locatie te kunnen wonen.’ De VVD ziet in de buurt van het station liever middeldure huurwoningen. Nick de Graaf (VVD): 'Ik zoek een woning van 50m2 op vijf minuten fietsen van het station. Maar het is gewoon niet te vinden.’ CDA zet in op levensloopbestendige wijken: ‘We moeten juist verschillende soorten woningen spreiden, zodat er in elke wijk jongeren en ouderen met verschillende portemonnees wonen,’ vindt Marjolijn Mijling. ‘Daar moet zeker ook in Dukenburg op ingezet worden.’

Middelduur

Ook D66 vindt het bouwen van middeldure huurwoningen belangrijk. 'Het hele groot gat tussen sociale huur en te dure koopwoningen moet gedicht worden,’ vindt Remy Maessen. ‘Wij proberen al vier jaar middeldure huur op de agenda te krijgen. De toegezegde 100 woningen zijn too little, too late.' Hans van Hooft (SP) merkt op dat projectontwikkelaars juist gebruik maken van dit tekort: ‘Zij zitten te cashen omdat ook de dure huurwoningen van boven de duizend euro als zoete broodjes over de toonbank gaan. Simpelweg omdat er een tekort aan woningen is.’ De VVD ziet graag starterswoningen en zorgwoningen. 'De beloofde woningen zijn er niet gekomen. Het college heeft hier te weinig aan gedaan.'

Afspraken

Vanuit de zaal werd de vraag gesteld wie er bereid is eisen te stellen aan particuliere verhuurders om inkomenseisen haalbaarder te maken. Maessen (D66) gaf aan dat wel te zijn, waarna Brom (DNF) opveerde: 'Hoor ik dat een liberale partij zeggen, dat ze de marktwerking willen verstoren?' Ook de PvdA wil afspraken maken: 'In intenties kunnen we niet wonen,’ zegt Charlotte Brand. ‘We moeten als gemeente sturen op goede afspraken waar men zich aan houdt. Het is eerder al eens fout gegaan in het Willemskwartier.’

Jongeren en ouderen

Veel aandacht ging er uit naar jonge afgestudeerden. Brand (PvdA): 'Studenten willen ook na hun studie in Nijmegen blijven. Daar horen sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen bij.' Brom (DNF): 'Als wij nu niet gaan bouwen voor de mensen die van de universiteit afkomen zijn we ze kwijt, en dan hebben we later ook niets meer aan die middeldure huur.’ Maar ook de ouderen kwamen aan bod: 'Als een oudere wil verhuizen in de eigen wijk zou ik ze voorrang geven,’ vindt Van Hooft (SP). ‘En zorg dat ze ongeveer dezelfde huurprijs behouden als ze hun huis inruilen voor een seniorenwoning. Anders laten ze liever hun huidige zolder verstoffen dan dat ze verhuizen.' John Peters (50Plus) koos de middenweg: 'We moeten er voor zorgen dat mensen dichter bij hun ouders kunnen wonen. Dat bevordert hun zelfredzaamheid.'

Lees meer citaten uit het debat op Twitter.

 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}