Zes ton voor innovatie panden binnenstad Nijmegen

Zes ton voor innovatie panden binnenstad Nijmegen

NIJMEGEN – Eigenaren van panden in de binnenstad krijgen tot 5.000 euro om de cultuurhistorische waarde of duurzaamheid van hun panden te versterken.

Eigenaren en ondernemers komen onder de nieuwe ‘Innovatieregeling 2017-2018’ in aanmerking voor subsidie voor verbouwing en herinrichtingskosten, zowel aan de gevel als in het pand. Zij moeten bijdragen aan een beter ondernemers- en vestigingsklimaat door de uitstraling van de bedrijven in de buurt verbeteren.

Succesvolle opvolging

Deze regeling is een vervolg op de succesvolle ‘Investeringsregeling Binnenstad 2016-2018’. Ondernemers en eigenaren van panden konden destijds tot 25.000 euro krijgen voor investeringen in gevels of de binnenzijde van winkels. De regeling gold voor straten buiten het centrum, maar die wel duidelijk onderdeel zijn van het compacte winkelgebied. Maximaal 50% van de verbouwings- en herinrichtingskosten werden vergoed.

Gehele binnenstad

Deze keer komen projecten uit de gehele binnenstad in aanmerking, dus niet alleen in de ringstraten. Aanvragers betalen ook nu minimaal hetzelfde bedrag als waar ze subsidie voor vragen. Begin 2018 start de Innovatieregeling 2017-2018. Er is 100.000 euro beschikbaar.

In totaal is er een subsidiebedrag van 300.000 euro beschikbaar, bestaande uit 200.000 euro aan provinciale middelen en 100.000 euro aan gemeentelijke middelen. Eenzelfde bedrag aan cofinanciering van private investeringen staat hier tegenover. Totale projectkosten komen daarmee op 600.000 euro.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}