Zo komt Wijchen tussen Kasteel en Wijchens Meer eruit te zien

Zo komt Wijchen tussen Kasteel en Wijchens Meer eruit te zien

WIJCHEN – Wijchen heeft de plannen voor de herinrichting van het gebied tussen het Kasteel en het Wijchens Meer gepresenteerd. Daarbij wordt met zo'n 155 woningen woongelegenheid gecreëerd, een evenementenplein met een hotel, het Europaplein wordt uitnodigender gemaakt waarbij de parkeercapaciteit ondergronds wordt. Langs de Meerdreef komt een grand café en op het Wijchens Meer komt een trekpontje.

Kasteel: marktplein met hotel

Aan de gracht van het Kasteel van Wijchen komt een trappartij, die het symbolisch moet verbinden met het Wijchens Meer, waar ook trappen komen. Zo wil men de ‘parels’ van Wijchen verbinden. Tegenover het Kasteel wordt het voormalige kantoorpand gesloopt. Het pleintje waar nu geparkeerd wordt, wordt groter gemaakt als evenementenplein met ruimte voor een weekmarkt. Of marktondernemers dat ook zien zitten, wordt nog besproken. Aan het plein komt een appartementencomplex te staan en een familiehotel met 18 tot 20 kamers. Wie dit gaat exploiteren is nog niet duidelijk, maar de gemeente Wijchen verwacht dat uitvoerder Ter Steege al geïnteresseerde partijen heeft. 

Europaplein: waterplein met ondergrondse parkeergarage

Het Europaplein, wat nu een grote legere ruimte voor autoparkeren is, wordt ingericht als een 'waterplein' met fonteintjes, waar kinderen zich kunnen vermaken. ‘Dat terrein is nu vrij leeg’, zegt Janssen. ‘Het is de bedoeling dat er een intieme sfeer gecreëerd wordt.’ De parkeercapaciteit wordt verlegd naar een openbare ondergrondse parkeergarage op dezelfde plek waar gratis geparkeerd kan worden. Daarbij wordt aansluiting gemaakt met een bestaande parkeergarage die nu nog een erg steile oprit heeft. Ook wordt er gekeken naar capaciteit voor fietsparkeren. ‘We willen mensen wel blijven stimuleren om voor andere vervoersmiddelen dan de auto te kiezen’, zegt wethouder Geert Gerrits (Kernachtig Wijchen). ‘Maar het moet nog uitwerkt worden.’ Er wordt niet meer winkelcapaciteit gecreërd. ‘Dat zou niet slim zijn, want het is niet makkelijk om winkelruimte bezet te houden’, zegt projectleider Marc Janssen. ‘Hoewel dat in Wijchen wel goed gaat.’

Tekst gaat verder onder de afbeelding

De Bolster: woningen en tuinen op dak parkeerterrein

Het tijdelijke parkeerterrein bij de Bolster, op de hoek van de Oosterweg en de Don Emanuelstraat, wordt opgeheven en bebouwd. Vierlaagse appartementengebouwen die aflopen om aan te sluiten op eengezinswoningen ernaast. Parkeren voor bewoners gaat op maaiveld gebeuren, met op het dak van dit parkeerterrein de tuinen van de aangelegen woningen. Mensen parkeren dan als het ware onder de tuin. Bewoners zouden vanuit hun tuin en woonkamer op de kruin van bomen moeten gaan kunnen kijken.[R1]   Wessels Uitvaartcentrum gaat verdwijnen. Of ze elders in Wijchen terugkeert, is nog niet duidelijk.

Meerdreef: grand café, appartementen, trappen en trekpontje

Aan de Meerdreef maken twee huidige urban villa’s plaats voor twee appartementencomplexen van vier verdiepingen hoog. Hiermee verdwijnt voor een deel van de bewoners van Meerstaete het uitzicht op het Wijchens Meer. In een van de appartementencomplexen komt een Grand Café te zitten, die de meerkade een uitnodigendere plek moeten maken. Bij de Meerdreef worden de rijbanen van elkaar gescheiden. De zone wordt ingericht als een 30 km/u zone. Oversteken van de straat zou makkelijker moeten worden hierdoor. Op het hoogteverschil aan de kade van het meer wordt een trappartij gerealiseerd, die ook verwijst naar de trappen die bij het Kasteel komt. Op het meer komt een trekpontje waarmee mensen naar de overkant kunnen komen. De meerkade wordt met een soort groene corridor verbonden met de Markt. ‘Ik denk dat deze inrichting snel omarmd zal worden’, zegt Gerrits. ‘Het groene en natuurlijke karakter wordt in stand gehouden, maar tegelijkertijd betrekken we deze plek bij het centrum.’ Het herdenkingsmonument aan de meerkade wordt verplaatst. Waarnaartoe is nog niet bepaald.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Mix van woningtypen, waaronder ‘Young People Living’

Bij de herinrichting worden zo’n 155 woningen gerealiseerd. Er is nadrukkelijk ingezet op een mix van woningtypen. Zo worden er sociale huurwoningen gerealiseerd, maar huurwoningen voor de vrije sector. Ook komen er koopappartementen voor het middensegment en de vrije sector. Verder worden er eengezinswoningen en patiowoningen gerealiseerd. Ook komen er ‘Young People Living’ appartementen. ‘Dat zijn appartementen waarbij bepaalde faciliteiten, zoals een berging, wasmachine of logeerbed gedeeld worden’, vertelt Janssen. ‘Dit is een initiatief van Rob Schouten, de eigenaar van de HEMA. Boven de HEMA is hier dan in eerste instantie de locatie voor.’ Verder wordt er ook nog commerciële ruimte voor kantoren gerealiseerd.

‘Erg blij met het resultaat’

Wethouder Geert Gerrits noemt het ‘een prachtig project’. ‘Tweeëneenhalf jaar geleden hebben we voor het eerst nagedacht over een nieuwe bestemming voor de plaats van het oude gemeentekantoor, en besloten dit hele gebied erin te betrekken. Daarbij hebben we de inwoners en marktpartijen uitgenodigd om met ideeën te komen. Ik ben trots op het proces dat we hebben doorlopen en het lef dat we samen hebben gehad om de regie een beetje los te laten. Ik ben erg blij met het resultaat.’

Vervolgproces

De plannen moeten nog leiden tot een overeenkomst op papier met de gekozen uitvoerende marktpartij Ter Steege. Eerst moet nog archeologisch vooronderzoek plaatsvinden. Daarvoor worden binnenkort al proefsleuven gegraven. Ook moeten er bestemmingsplannen vastgesteld worden. Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. De eerste fase is de omgeving van het Kasteel. ‘We willen niet dat hele centrum tegelijkertijd op de schop ligt’, zegt Janssen. ‘Daarom hebben we specifiek afgesproken dat fases eerst helemaal afgerond worden voordat er aan een volgende fase begonnen wordt.’ Naar verwachting wordt begin 2021 gestart en is de eerste fase begin 2023 afgerond. ‘We verwachten dat het hele project zo’n vijf à zes jaar in beslag zal nemen. Maar dan levert het ons wel eeb heel mooi en toekomstbestendig stukje Wijchen op.’

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}