Zonnepanelen op eigen gebouwen gemeente Lingewaard

Zonnepanelen op eigen gebouwen gemeente Lingewaard

BEMMEL – De gemeente Lingewaard wil inzetten op zonne-energie voor verduurzaming van eigen gebouwen. Met plaatsing van 11.000 zonnepanelen op gemeentelijke daken wil de gemeente grote stappen zetten in het groener maken van haar energie. De gemeenteraad beslist hierover in juni.

Lingewaard heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. In het coalitieprogramma is afgesproken dat zij als gemeente zelf het goede voorbeeld wil geven. Eén van de maatregelen is om stap voor stap zonnepanelen te plaatsen op de daken van alle geschikte gebouwen in bezit van de gemeente.

Coöperatieve daken

Als de gemeenteraad een positief besluit neemt, wordt er begonnen met de aanbesteding. Daarna wordt gestart met het plaatsen van zonnepanelen op de eerste vijf gebouwen. In de tussentijd werkt de gemeente samen met de gebruikers van de andere gebouwen, omwonenden en inwoners aan de zogenaamde coöperatieve daken. Het doel is dat er in 2020 zo veel mogelijk zonnepanelen liggen op de hiervoor geschikte daken van gemeentelijke gebouwen.

Eerste vijf gebouwen

Dankzij subsidie van het Rijk voor opwekking van duurzame energie (SDE+) kan Lingewaard starten met circa 5.500 zonnepanelen. Dit gebeurt in samenspraak op het Bemmelse gemeentehuis, de gemeentewerf, het Kulturhus Angeren, de voormalige bibliotheek in Doornenburg en sportcomplex Walburg in Gendt. Met de 5.500 panelen kan zo’n 1,6 miljoen kWh aan duurzame elektriciteit worden opgewekt. Dat is gelijk aan het elektriciteitsverbruik van ruim 500 huishoudens.

Nog eens 5.500 panelen

Lingewaard meldt dat zij binnen de kernen nog meer gebouwen in eigendom van de gemeente heeft. Daarvoor is ruimte voor nog eens ongeveer 5.500 zonnepanelen. Hierbij wil de gemeente samenwerking zoeken met de gebruikers van het gebouw, omwonenden en inwoners van Lingewaard. Samen met onder meer Lingewaard Energie en de wijkplatforms moeten dan coöperatieve daken worden gevormd.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}