Zorgen gemeenteraad Nijmegen om toekomst werkgelegenheid Winkelsteeg

Zorgen gemeenteraad Nijmegen om toekomst werkgelegenheid Winkelsteeg

NIJMEGEN – Verschillende raadsfracties hebben woensdagavond hun zorgen geuit over de toekomstige werkgelegenheid in de Winkelsteeg. Het college wil dit gebied gaan ontwikkelen tot een stadsdeel met woon- en werkfunctie. De zorgen gaan vooral over het indammen van uitbreidingsmogelijkheden voor zittende bedrijven. Wethouder Noël Vergunst (GroenLinks) benadrukt dat de raad zelf op een later moment een rol zal spelen in de invulling van het gebied.

"Niet ten koste van bedrijvigheid"

Een gemengde woon-werkbestemming in het gebied ten noorden van de Nieuwe Dukenburgseweg zien verschillende fracties niet zitten. “Daar zijn bedrijven gevestigd die werken binnen een relatief hoge milieucategorie”, vindt Dennis Walraven (VVD). “Als je wilt dat mensen hier ook kunnen wonen, dan kan dat gevolgen hebben voor bedrijven. Als die vertrekken, levert dat catastrofaal banenverlies op. Een functiemenging hier mag niet ten koste gaan van bedrijvigheid in dit gebied.” Dat vindt ook Frank Jasper (Gewoon Nijmegen): “Een gemengde functie betekent automatisch dat de industrie het onderspit delft. We moet bedrijven de mogelijkheden laten om gewoon gezond te kunnen uitbreiden.” Ammar Selman (PvdA): “Voor de collegeambitie van het toevoegen van 1000 banen per jaar hebben we dit gebied nodig.”

Zorgen ondernemers

De voorzitters van het Economisch Collectief Nijmegen en Industriële Kring Nijmegen (ECN-IKN) spraken in met dezelfde boodschap: “Respecteer voor tenminste de komende 20 jaar het industriegebied ten noorden van de Nieuwe Dukenburgseweg en sta daar geen enkele functiemenging toe. Dit deel van de Winkelsteeg heeft zich afgelopen jaren fantastisch ontwikkeld mede als gevolg van de uitstekende samenwerking tussen de aldaar gevestigde bedrijven, de gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland voor onder andere de Novio Tech Campus. Deze ontwikkelingen zullen door functiemenging in haar verder ontwikkeling catastrofaal belemmerd worden, met een enorm werkgelegenheidsverlies voor Nijmegen tot gevolg.”

"Als je stelt dat niets mag veranderen, zet je de boel op slot"

Wethouder Vergunst benadrukt dat de plannen nog concreet ingevuld moeten worden, waarbij de raad later nog haar goedkeuring voor een gebiedsvisie moet verlenen. “De keuze om de Winkelsteeg te herontwikkelen is heel bewust gemaakt. We willen de ruimte om de stad openhouden, en dus nu niet verder uitbreiden in de Waalsprong of aan de zuidzijde. We kiezen voor intensivering van wonen en werken binnen de stad. Het is helemaal niet de bedoeling om dit hele gebied een andere bestemming te geven. We gaan heel zorgvuldig om met de zorgen van ondernemers en gaan ook kijken voor welk soort banen voor verschillende beroepsgroepen we straks een plek kunnen creëren in dit gebied. Maar we leven niet in planeconomie. Het kost veel moeite om bedrijven te verleiden om hier te komen en om zittende bedrijven te verleiden om hier te investeren en dat te faciliteren. Maar als je als gemeenteraad nu stelt dat je er voor veel bedrijven helemaal niets mag veranderen, dan zet je de boel echt op slot.” Vergunst verwacht dat in de eerste helft van 2021 concretere plannen voorgelegd kunnen worden.

"Duidelijkheid scheppen"

Selman ziet liever dat Vergunst zo snel mogelijk met duidelijkheid komt over de preciezere invulling van het noordelijke deel van de Winkelsteeg. “Door de onduidelijkheid is er angst bij de ondernemers. Dat is een reden om nu duidelijkheid te scheppen en te bepalen dat er géén woningen komen in de Winkelsteeg-Noord.” Dat vindt ook Ruud Sewpersad (Stadspartij Nijmegen): “Deze abstractie leidt tot veel onduidelijkheid.”

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}