31 Nijmeegse scholen moeten energiebesparende maatregelen nemen

31 Nijmeegse scholen moeten energiebesparende maatregelen nemen

NIJMEGEN – 31 van de 77 Nijmeegse scholen moeten energiebesparende maatregelen nemen op last van de gemeente. De mogelijkheden zijn per school verschillend. Vaak zijn die afhankelijk van de leeftijd van het pand. Verrassend is dat ook bij moderne gebouwen vaak nog veel te besparen is door het juist inregelen van de installaties.

Controles

Vanuit de energieneutrale ambities van de gemeente Nijmegen voert de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) al meerdere jaren energiecontroles uit bij verschillende branches. In 2018 heeft de Omgevingsdienst Regio Nijmegen alle 77 scholen in het primair en voortgezet onderwijs in Nijmegen gecontroleerd op verplichte energiebesparende maatregelen. Het gaat hierbij om maatregelen waarvan de investering, die de school uit haar eigen budget moet maken, binnen 5 jaar wordt terugverdiend. Alle bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 gas verbruiken zijn verplicht deze maatregelen te nemen.

Mogelijkheden

De mogelijkheden voor de scholen om energie te besparen zijn divers. Een aantal van die mogelijkheden zijn zorgen voor energiezuinige verlichting binnen en buiten, niet onnodig laten branden van de verlichting, de buitenmuren en warmwaterleidingen isoleren, de temperatuur en opstarttijd van CV ketels beter inregelen en het niet onnodig aan laten staan van de ventilatie.

Hercontrole

Bij de scholen waar maatregelen toegepast moeten worden, voert de ODRN een hercontrole uit om te controleren of de maatregelen daadwerkelijk zijn toegepast. Hierbij wordt rekening gehouden met een redelijke termijn. Als er een behoorlijke investering nodig is om de energiebesparende maatregelen toe te passen, kiest de ODRN vaak voor een ruime termijn van bijvoorbeeld 1 jaar.

Kleinverbruikers

Van de 77 scholen bleken 27 scholen kleinverbruikers van energie te zijn, waardoor er geen wettelijke verplichting is om energiebesparende maatregelen uit te voeren. De ODRN kiest er dan in overleg met de school voor om de controle niet door te laten gaan, of om een adviserende energiecontrole uit te voeren.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}