Aanwonenden Prins Mauritssingel slaan alarm over verkeersoverlast

Aanwonenden Prins Mauritssingel slaan alarm over verkeersoverlast

NIJMEGEN – Aanwonenden van de Prins Mauritssingel in Lent hebben grote zorgen over hun woon- en leefklimaat. Zij ervaren veel overlast van de verkeersdrukte en verkeer dat te hard rijdt. Daarom overhandigden zij woensdagavond in het Stadhuis een petitie.

Overlast

Overlast is er vooral voor mensen die aan de parallelstraten wonen, zegt voorzitter van de Wijkraad Lent Brigitte Rutten. ‘Mensen worden hier letterlijk ziek van en kunnen minder goed functioneren door het extreme verkeerslawaai en de vervuiling. Deze problemen spelen hier al jaren, maar de gemeente doet er niets aan. De overlast wordt, zo geeft ook wethouder Tiemens in 2016 al toe, vooral veroorzaakt door de hoge snelheid van het verkeer. Vrijwel geen enkele automobilist en motorrijder houdt zich aan 50 km/u. Daarnaast is de afgelopen jaren is het verkeer drastisch toegenomen en is de verwachting dat dit nog verder gaat toenemen. Van Waalbrug tot aan Ovatonde is een zeer onveilige situatie ontstaan, omdat er bij de kruisingen ook nog veelvuldig door rood wordt gereden. De files die nu ontstaan door de werkzaamheden aan de brug veroorzaken veel optrekkend en stilstaand verkeer, waardoor de luchtkwaliteit drastisch verslechtert.’ ‘De luchtkwaliteit langs deze singel is al slecht’, zegt Paul Vosbeek, die aan de Griftdijk Zuid woont. ‘Wettelijke normen worden overschreden.’

Woningen dicht op de weg

De gemeente heeft de woningen aan de Edith Piafstraat dicht op de weg mogen bouwen op voorwaarde dat de snelheid omlaag zou gaan naar 50 km/uur. ‘Dat moet de gemeente dan ook garanderen, want bewoners hebben die mogelijkheid niet’, vindt Sylvia Visscher, die aan de Edith Piafstraat woont. ’80 à 90 km/u is heel gewoon op de Prins Mauritssingel, en er is bij ons in de buurt geen flitspaal te vinden. Iedereen is hier met veel enthousiasme komen wonen, ook door de toezegging van de gemeente dat er 50 km/u gereden zou worden.’

Ondanks fluisterasfalt meer geluidsoverlast

‘Wij merken dat het de leefbaarheid van onze woonomgeving aantast’, zegt Léonie Schuijt, die ook aan de Griftdijk Zuid woont. ‘De WOZ-waarde stijgt de laatste jaren enorm, je zou daarom denken dat ook de woonkwaliteit is verbeterd. Niets is minder waar. Al heeft het fluisterasfalt de geluidsoverlast door autobanden verminderd, toch is de geluidsoverlast verergerd door de hoge snelheden die sommige automobilisten menen te moeten halen. Tijdens de spitsuren is het voor onze deur optrekken en stilstaan, met keiharde muziek in alle toonaarden.’

Gevaarlijke situaties voor fietsers

Ook fietsers hebben volgens Rutten last van de vele verkeersbewegingen. ‘Automobilisten proberen de files te omzeilen, waardoor met name op de Griftdijk Zuid, door het sluipverkeer, ontoelaatbare overlast ontstaat. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties voor aanwonenden en gebruikers van de fietsstraat.’ Ook daar rijdt het verkeer te hard, en vormt het soms zelf files tijdens de spits. ‘Er ontstaan gevaarlijke situaties, zoals bij de kruispunten bij station Lent, bij de ophoging bij de fietsoprit naar de Waalbrug , bij het fietstunneltje naar de Tuinstraat en bij het bruggetje naar de Parmasingel. Jongeren verzamelen zich, voordat ze naar school gaan bij bovengenoemde kruispunten. Automobilisten letten niet goed op en geven de fietsers geen voorrang. Het is het wachten op ernstige ongelukken.’

Oplossingen

Schuijt heeft wel een idee voor hoe het probleem opgelost kan worden. ‘Eigenlijk zou het verkeer nu al vóór de Ovatonde moeten vertragen en de route naar de Oversteek moeten nemen. Sluiproutes door woonwijken en fietsstraten moeten worden ontmoedigd door consequente handhaving en duidelijke borden voor bestemmingsverkeer. Voor de toekomst zijn nog veel meer maatregelen nodig, anders is wonen langs de Mauritssingel onverantwoord en ongezond.’ Vosbeek heeft nog een aanvullende suggestie: ‘Stel een verbod in om tijdens spits linksaf te slaan aan het einde van de Griftdijk Zuid en dit handhaaf dit.’

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}