Bruls: 'Belangen coffeeshophouders niet zo interessant bij pilot wietteelt'

Bruls: 'Belangen coffeeshophouders niet zo interessant bij pilot wietteelt'

NIJMEGEN – Burgemeester Hubert Bruls laat zich bij een eventuele deelname aan een pilot met gereguleerde wietteelt niet leiden door de belangen van coffeeshophouders. De openbare orde en veiligheid staat voorop voor hem, zegt hij woensdagavond in het stadhuis, naar aanleiding van vragen van GroenLinks over deelname aan de pilot.

Aanmelden

GroenLinks was verrast over de mededeling van vorige week dat de aanmeldingsperiode zeer aanstaande is en dat het de burgemeesters zijn die de aanmelding moeten doen. ‘We hebben intussen nog niks vernomen van de insteek van de burgemeester, en of hij van plan is Nijmegen aan te melden,’ zegt raadslid Marieke Smit. ‘Op welke manier wil de burgemeester de gemeenteraad hierbij betrekken?’ ‘Vanaf 23 april kunnen we Nijmegen bij monde van de burgemeester, en niet de gemeenteraad benadruk ik, aanmelden,’ aldus burgemeester Bruls. ‘Er is dan voldoende tijd om tot een goede overweging te komen, waarbij de raad echt wel geconsulteerd wordt. Ik zie wel mogelijkheden om mee te doen, maar nog niet alles is helemaal duidelijk. Wie gaat er voor het benodigde toezicht betalen? Wat is exact de rol van de gemeente. We willen niet van de regen in de drup belanden en zeker niet zomaar alles in onze stad toelaten.’

Opschonen

Bruls ziet de pilot wel als een goed kans om ‘de boel op te schonen’. ‘We zijn immers al bezig met een herstructurering van de Vlaamsegas. Maar de belangen van coffeeshophouders interesseren me niet zo. Ik kom op voor die 177.000 Nijmegenaren die belang hebben bij het handhaven van de openbare orde en de veiligheid in de stad. Vergeet niet dat coffeeshophouders geen gewone winkeliers zijn, maar gewoon illegale spullen in huis hebben. Ze worden goed behandeld en de relaties zijn ook prima, maar of hun winst door deelname gaat dalen is voor mij niets om rekening mee te houden. Wanneer we gaan deelnemen is het wel zo dat de regels die gelden ten tijde van de pilot voor de hele stad gelden. Willen een aantal coffeeshophouders niet meedoen, dan wordt hun vergunning ingetrokken en eventueel aan een ander gegeven. Dan kunnen we ook meteen het kaf van het koren scheiden.’

Ingezetenencriterium

‘Als GroenLinks zijn wij altijd al voorstander geweest van gereguleerde wietteelt, zodat coffeeshops zich niet meer in het criminele circuit hoeven te begeven,’ vertelt Smit. ‘Je kan zo de kwaliteit controleren én je werkt mee aan de brandveiligheid.’ De partij maakte zich wel zorgen over een van de voorwaarden: het ingezetenencriterium, dat bepaalt dat coffeeshophouders alleen mogen verkopen aan mensen met een Nederlands identiteitsbewijs. ‘Gesteld is dat dit geldt voor gemeenten die direct aan de grens met Duitsland of België liggen,’ vertelt Bruls. ‘Wij hebben daar nog de mooie gemeente Berg en Dal tussen liggen, dus het is in deze niet van toepassing op Nijmegen.’ ‘Dat is een opluchting,’ aldus Smit.

Coffeeshophouders

Voor Smit is de harde toon van de burgemeester wat betreft coffeeshophouders onwenselijk. ‘Het kan ons wel zeker schelen wat de coffeeshophouders vinden. Zij moeten de pilot gaan uitvoeren, dus hun medewerking is belangrijk. Ik vraag de burgemeester toch hen te consulteren.’ ‘Ik heb het scherp aangezet om duidelijk te zijn, maar natuurlijk is het niet zo dat ze helemaal niet meegenomen worden in het proces,’ aldus de burgemeester.

Aanbod

De SP vraagt zich af wat de consequenties van de pilot voor het aanbod van producten in de coffeeshops gaat zijn. ‘Stel dat het aanbod een stuk minder breed gaat worden,’ vraagt raadslid Maarten Sweep, ‘neemt u de consequenties daarvan mee in uw overweging? Naast de gevolgen voor de coffeeshops, kan dit er ook toe leiden dat klanten hun producten op straat gaan kopen.’ ‘Het is een uniek experiment,’ zegt Bruls. ‘We kunnen niet voorspellen hoe het gaat lopen. In ieder geval is het zo dat aan het TC-gehalte in de producten geen beperking wordt gegeven, maar aan andere dingen wellicht wel. We zullen het er mee moeten doen, want de coalitie in Den Haag heeft hier een compromis over gesloten.’

Criteria

Een aanmelding voor deelname aan de pilot met gereguleerde wietteelt is geen garantie op daadwerkelijke deelname. Slechts tien gemeenten kunnen meedoen aan de pilot. ‘De criteria die daarbij gehanteerd worden zijn nog niet helder,’ vertelt de burgemeester. ‘Het zou kunnen dat blijkt dat er een bepaald geografische spreiding gewenst is en we op die manier buiten de boot vallen. Dat is wel een overweging in het steken van tijd en moeite en geld van de Nijmeegse belastingbetaler in dit experiment.’

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}