Bruls: ‘Start verkoop legale wiet kan wel tot 2022 duren’

Bruls: ‘Start verkoop legale wiet kan wel tot 2022 duren’

NIJMEGEN – Het kan wel tot 2022 duren voordat er daadwerkelijk gestart wordt met de verkoop van softdrugs van officieel vergunde telers in het kader van het ‘Experiment gesloten coffeeshopketen’. Dat zegt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls. Het ‘wietexperiment’ duurt minimaal vier jaar en wordt naast Nijmegen ook uitgevoerd in Almere, Arnhem, Breda, Groningen, Heerlen, Hellevoetsluis, Maastricht, Tilburg en Zaanstad.

Vertraging

Vorig jaar was de verwachting dat de landelijke regelingen per 1 januari 2020 in werking zouden kunnen treden. Door de advisering van de Raad van State heeft een en ander echter langer geduurd. Alle wet- en regelgeving treedt nu op 1 juli 2020 in werking. Dan gaat ook de voorbereidingsfase van het experiment van start, die minstens een jaar zou gaan duren. In deze fase worden de telers geselecteerd door de minister. De aanvragen door aspirant-telers kunnen worden ingediend tot 28 juli 2020. Uiteindelijk is het voornemen om eind 2020 de telers aan te wijzen. Zodra vastgesteld wordt dat de kwaliteit en diversiteit van de geteelde hennep voldoende is én wordt voldaan aan alle voorwaarden start de overgangsfase, die maximaal zes weken zal duren. Gedurende deze fase kunnen de coffeeshops hun assortiment vervangen.

'Ervan uitgaan dat het over Tweede Kamer-verkiezingen heen gaat'

Daarna start het daadwerkelijke experiment, dat minimaal vier jaar gaat duren. Burgemeester Hubert Bruls (CDA) verwacht dat de voorbereidingsfase wel langer dan een jaar gaat duren, en dat de daadwerkelijke start van de verkoop van wiet door de officiële telers pas in 2022 zal gaan starten. ‘Dit in het kader van verwachtingsmanagement. Het selecteren en vergunnen van de telers, opbouwen van de teeltlocaties en het produceren van hennep en hasj van voldoende kwaliteit en in voldoende hoeveelheden zal naar verwachting behoorlijke tijd vergen. Qua doorlooptijd kunnen we ervan uitgaan dat het over de verkiezingen voor de Tweede Kamer heen gaat. Het was een zwaar bevochten thema in het coalitieakkoord.’

Bezwaren coffeeshops

De 13 coffeeshops die Nijmegen rijk is waren in eerste instantie niet zo enthousiast over deelname aan het experiment, vertelt de burgemeester. ‘Ze hadden veel bezwaren, maar ze gaan er toch in mee. Ze hebben ook weinig keuze. We hebben er in januari goed overleg over gehad. Zij zien ook in dat het veel tijd gaat kosten om die voor te bereiden. Zij moeten onderhandelen en een band opbouwen met telers en contracten sluiten. Dan moet alles nog ingeregeld worden. Ik kan me voorstellen dat er ook ijkmomenten afgesproken gaan worden.’

'Ik wacht niet tot iemand in Den Haag aan de noodrem trekt'

In een brief aan de gemeenteraad geeft Bruls wel aan dat het een punt van aandacht is dat bij een eventuele noodremsituatie geen juridisch vacuüm moet ontstaan. ‘Ook bij uittreding uit het wettelijk systeem moet Nijmegen kunnen terugvallen op lokaal beleid. Het is een bevoegdheid van de burgemeester om de vergunning van een coffeeshop in te trekken. Maar in deze pilot is afgesproken dat omdat het gedurende het experiment een landelijk regime met wettelijke basis betreft de coffeeshops ook onder de bevoegdheid van de minister vallen. Het wel of  niet stoppen met het experiment is aan de minister. Maar wanneer er onverwachte en ongewenste gevolgen zijn, zoals een enorme toename van overlast die ook door de politie geconstateerd wordt, grijp ik wel en ga ik niet wachten tot iemand in Den Haag aan de noodrem trekt.’

Afbouwfase

Als op basis van de uitkomsten van het experiment wordt besloten of de regels van het experiment voor het hele land gaan gelden en de wet daarop moet worden aangepast, kan het experiment met anderhalf jaar worden verlengd. In de tijdsplanning wordt echter ook rekening gehouden met een afbouwfase, die uiterlijk zes maanden duurt en enkel bedoeld is voor terugkeer naar de oude situatie na afloop van het experiment. ‘Als er na afloop van het vierjarige experiment men om wat voor reden dan ook besluit om niet verder te gaan, wordt deze fase ingezet’, zegt Bruls. ‘Maar dat weten we pas over een aantal jaren.’

Officiële telers in Nijmegen

Of er ook officiële telers binnen de Nijmeegse gemeentegrenzen gaan komen, is nog niets over te zeggen. ‘Men moet eerst een deal met het Rijk sluiten’, vertelt Bruls. ‘Dan moet er grond aangekocht worden, waar in sommige gevallen wellicht een bestemmingsplanwijziging bij nodig zal zijn. Er zijn wel een paar mensen die er het afgelopen jaar naar gevraagd hebben, maar die sturen we dus eerst door naar Den Haag. Bovendien hebben we niet zo veel landbouwgrond. We hebben natuurlijk nog wel het Waalstrandje, daar kan schijnbaar van alles.’

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}