College Nijmegen gaat niet mee in voorstel anoniem inzamelpunt drugsafval

College Nijmegen gaat niet mee in voorstel anoniem inzamelpunt drugsafval

NIJMEGEN – Het Nijmeegse college gaat niet mee in een voorstel van de Jonge Democraten om een anoniem inzamelpunt voor drugsafval in te richten. Ondanks de stijgende overlast van het dumpen van drugsafval in de regio, ziet het college geen meerwaarde in deze maatregel.

De gemeente Nijmegen is tot nu toe minimaal 15.000 euro kwijt geweest aan het opruimen van drugsafval.

Sympathiek maar niet reëel

Het college vindt de suggestie van de jongerentak van D66 wel sympathiek vanuit milieuoogpunt, maar niet reëel. ‘Uit de geconstateerde werkwijze van de drugscriminelen bij dumpingen blijkt dat de criminelen zich niet verantwoordelijk voelen voor de gevolgen voor het milieu of de volksgezondheid. De kans dat criminelen gebruik zullen maken van een dergelijk punt schatten wij dan ook niet hoog in. Bovendien zullen criminelen het vertrouwen moeten hebben dat het inleverpunt daadwerkelijk anoniem is. Verder brengt een anoniem inzamelpunt grote risico’s met zich mee. De kans bestaat immers dat er meerdere soorten chemicaliën gelijktijdig gedumpt worden, met risico’s op chemische reacties tussen bijvoorbeeld logen en zuren.’

Kosten

Ook de bijkomende kosten ziet het college niet zitten. ‘Een uitsluitend lokaal geregeld inzamelpunt zou een grote aanzuigende werking kunnen hebben met de daarbij horende kosten. Het enkel verwijderen van een beperkt aantal gesloten kleine jerrycans kostte afgelopen jaar immers al 3500 euro, zonder dat er bodemvervuiling had plaatsgevonden.’

Preventieve maatregelen

Het college ziet momenteel geen mogelijkheid tot preventieve maatregelen. ‘In de toekomst wordt wellicht door opsporingsonderzoeken en data-analyse meer inzichtelijk wat de concrete risicolocaties zijn.’ D66 stelt gereguleerde productie en verkoop van drugs voor, waarbij recht wordt gedaan aan de grote verschillen tussen diverse drugssoorten. Daar wil het college niet zelf aan beginnen. ‘De vraag of legalisering van drugs een optie is om de dumping van afval tegen te gaan is een te complexe materie om op gemeentelijk niveau te kunnen beoordelen.’

Dumpingen

In 2016 waren er drie dumpingen in andere gemeenten in de regio, maar niet in Nijmegen. In 2017 werden drie dumpingen in de regio bekend en één geval van wietafval in de gemeente Nijmegen. In 2018 waren er zeven gevallen van drugsdumping in de regio Nijmegen, waarvan vier in Nijmegen. De vijf dumpingen in de gemeente Nijmegen betroffen in drie gevallen openbaar terrein en in twee gevallen het terrein van een bedrijfspand.

Groeiend probleem

‘Het blijkt dat drugsafvaldumping een steeds groter probleem wordt in de regio,’ zegt D66-raadslid Toon van Gent. ‘Ook neemt het probleem in onze gemeente zelf toe.’ Het idee van een inzamelpunt wil Van Gent nog niet loslaten. ‘We begrijpen het standpunt dat het college inneemt over het idee van onze Jonge Democraten. Los van de praktische bezwaren, die denk ik wel kunnen worden opgelost, is het misschien handiger om zo'n inzamelpunt regionaal vorm te geven. Wel vinden we het jammer dat het college niet heeft aangegeven een sterk signaal af te willen geven aan het kabinet voor een verstandige wijze van gereguleerde productie en verkoop van drugs. Dat is in mijn ogen een gemiste kans.’ 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}