College Nijmegen: 'Geen grote incidenten jaarwisseling, wel wens snel landelijk vuurwerkverbod'

College Nijmegen: 'Geen grote incidenten jaarwisseling, wel wens snel landelijk vuurwerkverbod'

NIJMEGEN – De jaarwisseling is. op vernielingen na in Hatert en Neerbosch-Oost en agressie jegens politieagenten in Neerbosch-Oost en het stadscentrum. zonder grootschalige incidenten verlopen. Dat concludeert het college in haar evaluatie. Desondanks vindt zij dat het kabinet zo snel mogelijk werk moet maken van een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen.

Geen grootschalige incidenten

De brandweer heeft in totaal 50 meldingen gehad en is 42 keer uitgerukt, laat het college per brief weten aan de gemeenteraad. ‘Er hebben zich geen grootschalige incidenten voorgedaan. De brandweer heeft tevens aangegeven dit jaar geen agressief gedrag te hebben meegemaakt tijdens de inzetten. De politie heeft ook aangegeven, op twee incidenten in Neerbosch-Oost en het centrum na, geen agressie te hebben ervaren.’

Bovengemiddeld opvallende incidenten

Het college beschrijft een aantal incidenten die ‘bovengemiddeld opvallen’, waaronder de twee hiervoor genoemde incidenten. ‘In Neerbosch-Oost zorgde een groep van ongeveer 10 jongeren in de leeftijd van 15-20 jaar voor problemen. Zij hadden de weg gebarricadeerd en veroorzaakten een onveilige sfeer. Eén van hen, een minderjarige, gooide vuurwerk naar de politie en is om die reden aangehouden voor openlijke geweldpleging. Een groot deel van de betrokken jeugdigen was te gast bij de familie van de aangehouden jongen. In Hatert zijn vernielingen gepleegd aan het wijkcentrum. Jongeren hebben daar ruiten van het pand vernield en vuurwerk naar binnen gegooid. De daders zijn niet gepakt. In het stadscentrum is een agent mishandeld. De agent liep daarbij een hersenschudding op. Hiervoor is inmiddels een verdachte aangehouden. Na de jaarwisseling is duidelijk geworden dat twee voorramen van bussen in Neerbosch-Oost vernield zijn door vuurwerk. Buschauffeurs hebben zich in het nauw gebracht gevoeld. Een buurtonderzoek om de daders te vinden wordt overwogen.’

'Groot voorstander van een landelijk verbod'

‘Hoewel de afgelopen jaarwisseling relatief rustig en zonder grote incidenten is verlopen, blijft het onwenselijk dat een bijzonder feest als de jaarwisseling zoveel inzet en voorbereiding vraagt’, vindt het college. ‘Elk jaar zijn een groot aantal partners bijna 4 maanden bezig om de jaarwisseling gezamenlijk voor te bereiden, zowel preventief als repressief, en elk jaar zijn er ondanks de inzet van maximale capaciteit door brandweer, politie en andere hulpdiensten slachtoffers, vernielingen en een groot aantal incidenten. Het kost tijd, energie en middelen die allang niet meer in verhouding staan tot wat we voor een feest als dit willen investeren. Wij zijn een groot voorstander van een landelijk verbod op in elk geval knalvuurwerk en vuurwerkpijlen. Naar onze mening dient het kabinet, gelet ook op de landelijke discussie na deze laatste jaarwisseling, nu serieus werk te maken van een verbod. Het is te hopen dat dit al geregeld kan worden met het oog op de jaarwisseling 2020-2021. Mocht dat onverhoopt voor komende jaarwisseling nog niet geregeld zijn, dan kunnen wij niet meer doen dan we op basis van de voorbereidingen en alle genomen maatregelen bij de laatste jaarwisseling al hebben ondernomen. De ervaring leert ons dat die eraan bijdragen om Oud en Nieuw redelijk door te komen, echter zonder garantie dat we hiermee incidenten kunnen voorkomen.’

Van mening veranderd

Burgemeester Hubert Bruls merkt dat hij over de jaren van mening veranderd is over vuurwerk bij de jaarwisseling. 'Vijf jaar geleden, toen we tijden waarop er vuurwerk afgestoken mocht worden inkortten, dacht ik nog: leven en laten leven. Nu moet ik constateren dat de inzet die nodig is om alles enigszins in goede banen te leiden niet te rechtvaardigen is voor wat eigenlijk een leuk feest moet zijn. Het is qua inzet verreweg de drukste nacht in het hele jaar. Iedere politieagent of brandweerman of -vrouw die niet ziek is wordt ingezet. Ook merk ik om me heen dat burgers het spuugzat beginnen te worden.'

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}