D66 vraagt aandacht voor onvrijwillige seksuele ervaringen op VSO

D66 vraagt aandacht voor onvrijwillige seksuele ervaringen op VSO

NIJMEGEN – D66 wil dat Nijmegen de vinger aan de pols heeft wat betreft onvrijwillige seksuele ervaringen onder leerlingen van met name het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Een rapport toont aan dat dit landsbreed veel voorkomt. Het college zegt toe aan te sturen op nader onderzoek voor de regio en preventieve aanpak te blijven promoten.

Cijfers

D66 stelde de vragen naar aanleiding van een rapport van Rutgers en Soa Aids Nederland, waaruit blijkt dat 27 procent van de meisjes in een cluster voor autismespectrumstoornissen en ADHD van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) te maken heeft gehad met onvrijwillige seksuele ervaringen. In het regulier onderwijs is dit 7 procent. Voor de regio Nijmegen bestaat niet precies een zelfde statistiek, maar de GGD Gelderland-Zuid heeft afgelopen jaren wel onderzoek gedaan. Uit de regionale cijfers van het onderzoek ‘Seks onder 25’ in Gelderland-Zuid bij jongeren tussen 17 tot 20 jaar blijkt 15 procent van de meisjes eens of vaker gedwongen te zijn seksuele handelingen te verrichten tegen hun wil. Het laatste onderzoek op het VSO was in 2015. Daaruit bleek dat leerlingen van het VSO, samen met leerlingen van het praktijkonderwijs Pro, het hoogst scoren op ‘ooit seks gehad’. ‘Dat geeft aan dat deze potentieel kwetsbare groep leerlingen in vergelijking met de andere voortgezet onderwijsopleidingen eerder en vaker seksueel actief is en dus extra aandacht verdient als het gaat om relatie, seksualiteit en het respecteren van grenzen’, merkt het college op.

Vragenlijst

Voor de toekomst wil het college wel gaan aandringen op het vragen naar deze problematiek. ‘De GGD is op dit moment bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe gezondheidsmonitor Jeugd. De vragenlijst wordt dit najaar definitief vastgesteld. Gelet op het toenemend belang van een gerichte preventieve aanpak van seksueel overschrijdend gedrag zullen wij aandringen op vragen over ongewilde seksuele ervaringen.’

Preventie

'Met preventieve aanpak richt de GGD zich op verschillende manieren op de doelgroep kwetsbare jongeren, waaronder de leerlingen van het VSO,' schrijft het college. 'De adviseurs van de GGD hebben contact met deze scholen en geven advies en ondersteuning aan docenten en het zorgteam over de preventieve aanpak over thema’s als relatievorming, seksualiteit en bewustwording van grensoverschrijdend gedrag. Diverse scholen voor speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs besteden structureel aandacht aan onderwerpen als relaties, seksualiteit en seksuele weerbaarheid. Wij gaan ervan uit dat de scholen goed op de hoogte zijn van het aanbod van de GGD. We zullen in het bestuurlijk overleg met de VO-besturen het brede aanbod nogmaals onder hun aandacht brengen.'

Eén al te veel

‘Ik ben blij dat het college bij de GGD Gelderland Zuid gaat vragen om aandacht te vragen voor seksueel overschrijdend gedrag op scholen en helemaal bij het VSO’, zegt D66-raadslid Pieter van Megen. ‘En vooral dat ze aangeeft aan te zullen dringen op vragen over ongewilde seksuele ervaringen in de gezondheidsmonitor jeugd. Uit dit aangehaalde onderzoek, maar ook uit andere onderzoeken, blijkt dat dit een hardnekkig probleem is. Het is goed om te zien dat het college het nog eens onder de aandacht brengt van scholen en schoolbesturen. Hoewel ik geen reden heb om eraan te twijfelen dat zij zich niet bewust zijn van dit probleem, kan extra aandacht nooit kwaad. Elk geval van een gedwongen seksuele handeling is er immers één te veel.’

 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}