Graafseweg kan verder versmald worden

Graafseweg kan verder versmald worden

NIJMEGEN – Het Nijmeegse college is voornemens om de Graafseweg verder te gaan versmallen. Onderzoek heeft uitgewezen dat het vak tussen de Rozenstraat en de Wolfskuilseweg naar twee rijbanen versmald kan worden. Voor het deel van de Wolfskuilseweg tot de Cavaljéweg staan snelheidsbeperkende maatregelen op de rol.

Leefbaarheid

De maatregelen zijn in het belang van de bewoners,  zegt wethouder Harriët Tiemens (GroenLinks). ‘De bewoners van de Graafseweg zijn slecht bediend tot nu toe. Voor hen willen we de leefbaarheid en de veiligheid in hun woongebied verbeteren. Zij wonen aan wat een voormalige snelweg door de stad is, want die functie had het vóór de A50. Aan dat wegprofiel is nooit iets veranderd, terwijl de functie van de Graafseweg wél veranderd is. Het is nu een stadsweg met een lokaal profiel; daar moet de weg dan ook op aangepast worden.’

Eerdere reconstructie

Het eerste deel van de Graafseweg, van het Keizer Karelplein tot aan de Rozenstraat, werd eerder al aangepakt. Die reconstructie levert het autoverkeer wel verliestijd op, maar de opzet is geslaagd volgens de wethouder. ‘Alle maatregelen die we daar hebben genomen, hebben ervoor gezorgd dat binnen de ring van de S100 het autoverkeer is afgenomen en fietsverkeer juist is toegenomen’, aldus de wethouder.

Smallere rijstroken

Op het wegvak tussen de Wolfskuilseweg en Cavaljéweg laat onderzoek zien dat het verminderen van rijstroken de doorstroming op de Graafseweg te sterk hindert. ‘Natuurlijk hadden we er wel erg op gehoopt ook hier die ruimte te vinden, maar we willen ook niet de verkeersdruk verplaatsen naar de Muntweg of de Paul Krugerstraat. Daarom kiezen we voor beperkte maatregelen die wel als gevolg moeten hebben dat de rijsnelheid van auto’s daar verlaagd wordt, namelijk het smaller maken van de rijstroken. Dat is ook wel nodig, want er wordt daar echt knetterhard gereden.’

Fietspad of ventweg

Met de aanpassingen in het deel van de Wolfskuilseweg tot de Cavaljéweg ontstaat ruimte voor een fietspad of een ventweg langs de woningen aan de zuidzijde, tussen de Cavaljéweg en de Wolfskuilseweg. Ook aan de noordzijde wil het college een fietsverbinding maken, namelijk tussen de Verbindingsweg en het Vedelpad. De huidige fietsoversteek bij de Verbindingsweg kan worden verplaatst en onderdeel worden van een nieuw kruispunt met verkeerslichten bij de Cavaljéweg. ‘De reconstructie biedt de ruimte om hier een veiligere situatie voor fietsers, voetgangers én automobilisten te creëren.’ Hoe de uiteindeijke reconstructie er in detail gaat uitzien, is nog niet bepaald. We zijn voortdurend in contact geweest met bewoners, en gaan ook met in hen in overleg over de details van de reconstructie.’

Verliestijd

De verliestijd die de voorgenomen reconstructie het autoverkeer gaat opleveren, zou 15 seconden bedragen. Om dit tot het minimum te beperken, stelt het college voor om de verkeerslichtenregeling op het kruispunt met de Rozenstraat zo aan te passen dat het fietsverkeer niet vaker groen krijgt dan het autoverkeer. ‘Ik zie het niet als een concessie, maar we willen alle mobiliteit faciliteren’, zegt Tiemens. ‘We hopen die 15 seconden zo grotendeels nog weg te werken. Het is niet de bedoeling om de doorstroomtijd te laten oplopen.’ Voor bussen zou de reconstructie geen verliestijd moeten opleveren; zij kunnen met behulp van het KAR-systeem te verkeerslichten beïnvloeden om groen licht te krijgen.

 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}