Heumen dicht begrotingsgat niet met ozb, wel met stijgende leges en onderhoud openbare ruimte

Heumen dicht begrotingsgat niet met ozb, wel met stijgende leges en onderhoud openbare ruimte

HEUMEN – De bezuinigingen die de gemeente Heumen extra moet doen na de tegenvallende meicirculaire vanuit het Rijk komen hoofdzakelijk neer op een stijging van afvalstoffen- en bouwleges. Daarnaast worden plannen voor extra investering in het onderhoud van de openbare ruimte in de koelkast gezet. De ozb stijgt niet en het college kan haar doelstellingen handhaven.

Doelstellingen handhaven

De meicirculaire zorgde bij de gemeente Heumen voor een begrotingsgat van 800.000 euro. Daarom moest het college met een nieuwe begroting komen. ‘We zijn er toch goed in geslaagd om een begroting neer te zetten waarin we onze belangrijke doelstellingen nog steeds kunnen uitvoeren,’ zegt wethouder Maarten Schoenaker (CDA). ‘Dan hebben we het over inzetten op preventieve zorg, verduurzaming, sociale cohesie, participatiecoaches om mensen in de bijstand sneller aan het werk te krijgen. Er blijft ook ruimte voor een financiële bijdrage om het probleem van de verkeersdruk op de Looistraat in Heumen aan te pakken.’

Dekking uit verduurzaming

Een deel van de dekking in de begroting komt opmerkelijk genoeg juist voort uit duurzaamheidsmaatregelen. ‘Voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed hebben we voorheen enkel de investering in de begroting opgenomen. Maar dat is natuurlijk wel een investering die zich uitbetaalt in lager energieverbruik en dus ook lagere kosten. Dat hebben we nu wel meegenomen.’

Ozb

De ozb hoeft dus, mits de raad akkoord gaat met het voorstel van het college, niet verhoogd te worden, en dat is een opluchting voor de wethouder. ‘Er vindt dus ook geen indexering plaats. Als je salaris wel geïndexeerd wordt, betekent dat per saldo dus dat je erop vooruit gaat.’ Waarom wordt er dan niet júist daarop bezuinigd? ‘Wij zitten als gemeente in de hoogste categorie qua ozb. Verhogen is voor ons daarom niet acceptabel. Wel proberen we als gemeente onze ozb-inkomsten gelijk te houden.’

Verhoging leges

‘Op het gebied van leges moeten we wel wat doorberekenen’, zegt Schoenaker. De afvalstoffenheffing gaat met 9,50 euro per Heumens huishouden omhoog. ‘Dat is ook een gevolg van stappen die van rijkswege genomen zijn.’ Bouwleges worden ook licht verhoogd, ingegeven door hogere kosten. ‘Volgend jaar gaan we met de regio dit thema herzien.’

Onderhoud openbare ruimte

In het coalitieakkoord werd de intentie uitgesproken om extra te investeren in het onderhoud van de openbare ruimte. Dit wordt voor nu geschrapt. ‘We moeten het even laten. Het betekent vooral dat mensen die het onderhoud nu doen niet méér tijd daarvoor krijgen.’ Ironisch genoeg ziet het ernaar uit dat de kosten voor het onderhoud alsnog gaan stijgen, omdat er geen bestrijdingsmiddelen meer mogen worden gebruikt.

Gezonde gemeente

Al met al valt het dus mee, vindt Schoenaker. ‘We hoeven onze ambities niet terug te schroeven. En met deze begroting komen we weer in het zwart uit, zonder dat we een greep uit de saldireserve hebben moeten doen. We blijven een gezonde gemeente die tegen een stootje kan.’

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}