Historische veldnamen rondom Lentse Plassen keren terug als straatnamen

Historische veldnamen rondom Lentse Plassen keren terug als straatnamen

NIJMEGEN/LENT – De gemeente Nijmegen heeft namen vastgesteld voor straten rondom de Zandse Plas, Lentse Plas en Oosterhoutse Plas. Vanwege de geplande waterwoningen aan de Oosterhoutse Plas en de Lentse Plas is daar straatnaamgeving nodig. De voorgestelde straatnamen zijn historische veldnamen.

De Anderhalve Morgen

Een weg direct ten westen van de Zandse Plas krijgt de naam De Anderhalve Morgen. Deze weg ligt in Ressen. ‘In de negentiende eeuw was het de naam van een perceel dat zich ten zuiden van de vast te stellen straat bevond’, schrijft de gemeente. ‘Ongeveer in het oostelijke deel van wat nu de Lentse Plas is. ‘Morgen’ is een oude oppervlaktemaat. Vaak iets minder dan een hectare (10.000 m²) groot, maar de precieze grootte was streekgebonden. Met een ‘morgen’ wordt een gebied aangeduid dat in een ochtend kon worden geploegd.’

Koeweidepad en Willem van Arenbergstraat

Een weg ten westen van de Lentse Plas in Lent krijgt de naam Koeweidepad te geven. Deze naamgeving wordt doorgetrokken naar een weg ten noorden van de plas in Ressen. ‘De Koeweide was in de negentiende eeuw weidegrond die ten oosten van het spoor lag en doorliep tot in wat nu het westelijke deel van de Lentse Plas is.’ Het voorgestelde Koeweidepad kruist de bestaande geometrie van de Willem van Arenbergstraat. ‘Vanwege de loop van dit pad is het logisch om ook de geometrie van de Willem van Arenbergstraat aan te passen. Ook bevindt een klein deel van de Willem van Arenbergstraat zich in de woonplaats Lent bevindt, terwijl deze straatnaam enkel in de woonplaats Nijmegen vastgesteld was. Dit wordt nu gecorrigeerd.

Spenderspad

Ten oosten van de Oosterhoutse Plas in Lent krijg een weg de naam Spenderspad. ‘Spenders was in de negentiende en twintigste eeuw weiland, bouwland en boomgaard. Het liep van de huidige Oosterhoutse Plas over het westelijke deel van wat nu de Lentse Plas is. In 1951 maakte een boomgaard met kersenbomen deel uit van het perceel.’

In onbruik geraakte namen

De namen van deze percelen zijn in de loop van de twintigste eeuw in onbruik geraakt. De gronden waar het om gaat in de afgelopen tien jaar opgegaan in de ontwikkeling van de Zandse Plas, Lentse Plas, de Oosterhoutse Plas en het gebied er omheen. De plassen zijn gemaakt nadat er eerst zandwinning heeft plaats gevonden.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}