Meerjarige subsidie voor amateurkunst, grens aan eigen vermogen

Meerjarige subsidie voor amateurkunst, grens aan eigen vermogen

NIJMEGEN – Vanaf 2020 kunnen amateurkunstverenigingen een meerjarige subsidie aanvragen. Voorheen kon dit slechts voor één jaar. Wel wordt er voortaan ook een toegestane hoogte van het eigen vermogen toegepast, waardoor vermogende verenigingen geen aanspraak meer kunnen maken op een subsidie.

Meerjarige subsidie

Waar amateurkunstverenigingen voorheen slechts een jaarlijkse projectsubsidie konden aanvragen, kunnen ze nu een exploitatiesubsidie voor twee of vier jaar aanvragen. De hoogte hiervan blijft wel gelijk: 2000 euro per jaar. Dit is tevens de uitvoering van een motie van het CDA die pas recentelijk werd aangenomen. ‘Ik ben zeer blij dat men dit zo snel heeft kunnen oppakken,’ zegt fractievoorzitter Mark Buck. ‘Het is vooral goed nieuws voor al die amateurclubs die nu niet meer jaarlijks richting de gemeente hoeven, maar zekerheid voor vier jaar krijgen.’

Uitzonderingspositie harmonies vervalt

Harmonies, fanfares en brassbands zaten in een vierjarige regeling met een vaste subsidie van 3.900 euro per jaar. Daarbij konden de verenigingen nog extra subsidie aanvragen voor jeugdleden. Deze uitzonderingspositie vervalt nu, waarmee dezelfde voorwaarden gaan gelden als voor andere amateurverenigingen.

Eigen vermogen

De subsidie wordt geweigerd voor organisaties die ook zonder subsidie over de benodigde gelden kunnen beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken. Het maximaal toegestane eigen vermogen om voor een subsidie in aanmerking te komen bedraagt voortaan 5.000 euro of 30 procent van de jaarlijkse omzet. ‘Uit onderzoek is gebleken dat een aantal verenigingen een dusdanig hoog eigen vermogen heeft, dat wij gemeentelijke subsidie voor hun activiteiten niet nodig vinden,’ laat de gemeente weten. ‘Door de toegestane hoogte van het eigen vermogen concreet vast te leggen kunnen we hierop veel beter sturen dan voorheen.’ Daarbij wordt verenigingen wel toegestaan bestemmingsreserves op te bouwen die niet meetellen bij de bepaling van de hoogte van het eigen vermogen. Het gaat hierbij om reserves ten behoeve van grote projecten, muziekinstrumenten en uniformen.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}