'Nijmegen doet meer voor dierenwelzijn dan wettelijk verplicht'

'Nijmegen doet meer voor dierenwelzijn dan wettelijk verplicht'

NIJMEGEN – De gemeente Nijmegen laat bij een inventarisatie van haar dierenwelzijnsbeleid weten meer te doen op dit gebied dan wettelijk verplicht is. De inventarisatie is een uitvoering van een motie van de Partij voor de Dieren die in juli van dit jaar werd aangenomen.

Wettelijke verplichtingen

‘De gemeente heeft een aantal wettelijke verplichtingen op het gebied van de opvang- en zorg voor dieren,’ laat men zelf weten. ‘Deze zijn het ophalen, opvangen en verzorgen van zwerfdieren en het ophalen van verongelukte dieren. Het gevoerde dierenwelzijnsbeleid vanuit Zorg en Welzijn omvat momenteel meer dan alleen de gemeentelijk wettelijke verplichte taken. Bijvoorbeeld, wanneer de eigenaar van een dier, al dan niet tijdelijk, niet in staat is om voor het dier te zorgen vergoedt de gemeente de opvang tot 6 weken in plaats van de wettelijke termijn van 14 dagen. Wanneer het bij verwaarlozing of mishandeling nodig is, neemt de gemeente zijn verantwoordelijkheid door het eigendomsrecht voor het dier gedwongen over te dragen naar het dierenasiel. Tot slot ondersteunt de gemeente initiatieven voor de zorg van zwerfkatten en het voorkomen van kattenkolonies.’ 

Diervriendelijke oplossingen

Vanuit de andere programma’s wordt ook aandacht besteed aan dierenwelzijn. ‘De gemeente Nijmegen doet beduidend meer op het gebied van dieren en dierenwelzijn dan wettelijk verplicht. We geven bijvoorbeeld al uitvoering aan het merendeel van de door de Dierenbescherming genoemde mogelijkheden voor gemeenten om meer aandacht te besteden aan dierenwelzijn. Bij het werken aan de stad worden allerlei activiteiten genoemd ter verbetering van het dierenwelzijn. Deze komen dan bijvoorbeeld voort uit ecologische principes, duurzaamheid, het verbeteren van de leefomgeving of de volksgezondheid, en zijn daarmee diep verweven in bestaande werkprocessen. Daarnaast wordt in toenemende mate bij de uitvoering van de gemeentelijke taken en werkzaamheden gekozen voor diervriendelijke oplossingen, bijvoorbeeld door het verplaatsen van een bijenvolk naar een natuurgebied bij het rooien van een boom of door als opdrachtgever te kiezen voor een kermis zonder vlooienmarkt.’

Uitgangspunt

Partij voor de Dieren-fractievoorzitter Michelle van Doorn, die de motie indiende, is niet bijzonder onder de indruk van het beeld dat geschetst wordt door het college. 'De Wet Dieren, waarnaar het college verwijst, stelt in algemene zin kaders aan het houden van dieren, maar dat is minimaal,' vindt Van Doorn. 'De gemeente zou het dus niet meer dan normaal moeten vinden dat er meer wordt gedaan dan de wet voorschrijft. Er zijn maatregelen die toevalligerwijs gunstig uitpakken voor dieren, maar dieren en dierenwelzijn zijn niet expliciet het uitgangspunt. Dat onderstreept de noodzaak van een specifieke en integrale dierenwelzijnsnota. Het is wel bemoedigend te lezen dat de mensen in het veld vaak rekening houden met dieren tijdens hun werkzaamheden.'

Serieuzer

'Ik zie nog veel gaten waar maatregelen op genomen moeten worden,' vervolgt Van Doorn. 'Neem nou evenementen. Nijmegen profileert zich als Summer Capital en ziet het aantal en de omvang van evenementen toenemen. Vaak worden dieren hiervan de dupe. Behalve vlooien, volgens het college, want dat sluit de gemeente uit in de opdrachtverlening naar de kermis. Dit is echt te lachwekkend voor woorden! Pony’s, uilen, roofvogels, ganzen, kamelen, circusdieren, noem maar op, dat mag allemaal wel, maar vlooien, oh wee! Ik hoop dat het college bij het formuleren van nieuw dierenwelzijnsbeleid in 2019 wel een wat serieuzere houding aanneemt.'

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}