Nijmegen gaat deze zomer nadenken over bezuinigingen

Nijmegen gaat deze zomer nadenken over bezuinigingen

NIJMEGEN – De Nijmeegse gemeenteraad heeft woensdag ingestemd met enkele wijzigingen in de begroting van dit kalenderjaar. Heroverweging van uitgaven was nodig, nadat vorige maand duidelijk werd dat de stad een flink financieel probleem heeft.

Woensdag werden er echter nog geen grote knopen doorgehakt, zoals normaliter wél gebeurt vlak voor het zomerreces.

Zomernota

Het is gebruikelijk dat het college van burgemeester en wethouders kort voor de zomer met een lijvig document – de zomernota - de gemeenteraad informeert over beleidsdoelen en de financiële impact daarvan, voor zowel het lopende jaar als de jaren daarna. Ook dit jaar lag er een zomernota, waarin onder de streep een tekort van 6 miljoen euro in was verwerkt. Wethouder van financiën Esselbrugge gaf daarbij al aan dat er geen ruimte was om de financiële teugels te laten vieren.

De voorgestelde zomernota werd echter ingetrokken door b&w toen vorige maand duidelijk werd dat het tekort over 2019 zelfs 12 miljoen euro zou bedragen en dat er in de jaren daarna een structureel tekort van 10 miljoen zou zijn. Er werd in allerijl een gewijzigde zomernota samengesteld, die alleen nog maar over het boekjaar 2019 gaat. Een deel van de eerder voorgestelde extra uitgaven wordt gehandhaafd, omdat er al afspraken over gemaakt zijn met verschillende organisaties. Een ander deel van de wijzigingen uit de oorspronkelijke zomernota zullen pas in september worden besproken door de Nijmeegse gemeenteraad.

Risico’s inschatten

Het slechte nieuws over de financiële positie van de gemeente van vorige maand heeft bij alle Nijmeegse politici een schok veroorzaakt, maar ze reageren er verschillend op. Enkele oppositiepartijen denken dat er iets mis is met de manier waarop de gemeente risico’s inschat bij het opstellen van begrotingen. Volgens VVD-fractievoorzitter Inge van Dijk wordt het tijd de manier van begroten die de gemeente hanteert te heroverwegen. Ook Wendy Grutters (Standpartij DNF) stelde vraagtekens bij de risico inschatting en was zich “rot geschrokken” van de lage saldireserve (het spaarpotje van de gemeente) dat na dit jaar nog over is (ongeveer 37 miljoen).

Fractievoorzitter Tobias van Elferen van coalitiepartij D66 kwalificeerde de kritiek als ‘luie politiek’, aangezien deze geluiden volgens hem niet te horen waren toen de begroting werd opgesteld.

Wethouder Esselbrugge wees de raad erop dat bij het inschatten van risico’s de aanwijzingen zijn gebruikt van de toezichthouder van de gemeente: de provincie. De risico’s waren simpelweg niet te voorzien. Ook volgens haar is het te makkelijk om daar nu kritiek op te hebben: “Achteraf is het mooi wonen”. Verder stelde ze dat begrotingen steeds complexer en onvoorspelbaarder worden. Verschillende gemeenten hebben te maken met schommelingen in het budget die groter zijn dan vroeger.

Heilige huisjes

De gemeenteraad ging met een meerderheid van 24 stemmen akkoord met het voorstel, in het volle besef dat in september pas de werkelijk harde keuzes gemaakt zullen moeten worden. Verschillende raadsleden peilden bij elkaar of er bij die onvermijdelijke bezuinigingsoperatie ‘heilige huisjes’ waren: zaken waarop in elk geval niet mocht worden gekort. Voor de meeste fracties bleken er geen taboes te zijn. Gezien de omvang van het financiële gat in de begroting zal het vermoedelijk lastig worden om uitgaveposten ongemoeid te laten. PvdA-fractievoorzitter Ammar Selman wil graag het programma Sociale Stad (onder meer uitkeringen en armoedebestrijding) overeind houden, maar ook hij kan geen garanties geven, aangezien dit een aanzienlijk deel van de totale begroting betreft. Paul Eigenhuijsen van de éénmansfractie VoorNijmegen.nu noemde in elk geval één heilig huisje: “er zal niet worden betaald voor plastic+ afvalzakken.”

Waar de meeste fracties in het debat de nadruk legden op de bezuinigingsopgave die in het verschiet ligt, stelde SP-fractievoorzitter dat er in de stad maar één probleem is: de Rijksoverheid. “Het geld klotst tegen de plinten in Den Haag, maar het Rijk zadelt ons voortdurend op met tekorten.”

De raadsvergadering van woensdag was de laatste van het Nijmeegse politieke jaar. Eén ding is zeker: de financiële positie van de gemeente gaat zorgen voor veel “hoofdbrekens in het zomerreces”, zoals GroenLinks-fractievoorzitter April Ranshuijsen het formuleerde.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}