Nijmegen: meer inbraken in studentenwoningen en zakkenrollerij, minder auto-inbraken

Nijmegen: meer inbraken in studentenwoningen en zakkenrollerij, minder auto-inbraken

NIJMEGEN – Nijmegen heeft in 2019 meer te maken gehad met woninginbraken, fietsendiefstallen, zakkenrollerij en straatroof, jeugdoverlast en overlast van zwervers. Auto-inbraken, bedreigingen en zedenmisdrijven vonden juist minder plaats. Opvallend is dat de stijging in woninginbraken vooral komt door een piek in de zomer bij studentenwoningen.

Woninginbraken en fietsdiefstallen

Het aantal woninginbraken (490) is voor het eerst sinds 2012 (1447) weer gestegen, nadat in 2018 het laagste punt werd bereikt (434). ‘Het is niet reëel dat het cijfer ieder jaar zakt,’ vindt burgemeester Hubert Bruls. ‘Het zit hem vooral in studentwoningen in de zomermaanden, waar we een flinke piek zien. Daar is het vaak zo dat je als je eenmaal voorbij de voordeur bent, je vrij spel hebt. Het is wel een duidelijke doelgroep, waardoor gerichte voorlichting door de politie of studentenhuisvesting kan helpen. Zaken als zorgen voor goed hang- en sluitwerk, ramen sluiten, geen vuilnisbakken onder een hoog raam plaatsen. Helaas maakt ook de wisseling van de wacht die er vaak in de zomermaanden plaatsvindt studentenwoningen kwetsbaar voor inbraken.’ Het aantal fietsdiefstallen was in 2017 nog 1786, in 2019 vonden er 2222 gemelde fietsdiefstallen plaats. ‘Dit gebeurt vooral in het centrum en rondom het station, niet bij iemand thuis achterom’, zegt Bruls. ‘We besteden er extra aandacht aan door middel van lokfietsen.’ Het aantal auto-inbraken daalde wel flink van 1234 in 2018 naar 966 in 2019.

Tekst gaat verder onder de video.

Zakkenrollerij en straatroof: verband met AZC's

Op het gebied van zakkenrollerij (van 293 naar 340) en straatroof (van 50 naar 70) is een stijging waar te nemen. ‘In de horeca houden we preventieve acties tegen zakkenrollerij. We hebben 14 zakkenrollers kunnen aanhouden. Vaak maken ze zich schuldig aan meervoudige beroving. We merken dat het momenteel veel mensen uit Noord-Afrika betreft die uit een veilig land komen en in een AZC in Overloon of Grave zitten, zonder uitzicht op asiel. Mijn collega-burgemeesters van Boxmeer en Grave hebben hierover contact opgenomen, want ook zij ervaren in hun eigen gemeenten veel overlast van een aantal gasten uit de AZC’s. De groepen zijn bekend en aanwijsbaar; het zijn mensen die de naam van veel andere goede mensen bederven. Het geeft reden om een extra oogje in het zeil te houden wanneer er plaatsing in het AZC plaatsvindt.’ De cijfers voor straatroof, die in het verlengde van een poging tot zakkenrollerij kan liggen en daarom deels dezelfde daders kan betreffen, maken landelijk een stijging door. ‘We zien een piek in juli en augustus, als mensen langer buiten zijn. Vooral jongeren moeten opletten. Zij dragen hun smartphones in de zak waar iedereen kan zien dat ze de nieuwste iPhone hebben.’ Bruls relativeert de cijfers wel: ‘Er hoeft maar één dader of dadergroep méér actief te zijn die meerdere berovingen doet, en de cijfers schieten relatief gezien flink omhoog.’ Het aantal bedreigingen en zedenmisdrijven daalde in 2019 verder. ‘Dit is mogelijk nog belangrijker, omdat de impact van dit soort misdrijven veel hoger is dan bij bijvoorbeeld fietsdiefstal. Het zijn delicten die enorm afbreuk kunnen doen aan het veiligheidsgevoel.’

Autobranden: vooral gerichte acties

Het aantal vernielingen is licht gestegen, en dat komt door de vele autobranden. Waren er in 2018 nog 56 autobranden, in 2019 waren dat er 82. ‘Veel autobranden zijn met een voorop gesteld doel aangestoken’, zegt de burgemeester. ‘Dat is slecht nieuws voor getroffenen, maar goed nieuws voor de rest, want de kans dat je slachtoffer wordt van een vandaal die je auto in de brand steekt is klein. Het zit vaak in relationele sfeer of verzekeringsfraude. Ik weet zelfs van iemand die twee keer zijn auto in vlammen heeft zien opgaan door problemen in de relationele sfeer. Vroeger gooide je een steen door het raam, nu is dit de hype. Dat is nogal wat, want het heeft ook impact op de buurt. Het maakt het ook moeilijk om aan preventie te doen en qua opsporing is het razend lastig als er geen bende actief is. En de techniek om een auto in brand te steken is helaas heel eenvoudig en werkt bijna altijd. De brandweer komt dan bijna altijd te laat.’

Jeugdoverlast: rising stars

Hoewel de jeugdoverlast in 2019 lager was dan in 2016 en 2017, is er wel een forse stijging ten opzichte van 2018. ‘Het gaat vaak om kleine dingen als lawaai, gooien met dingen en een brandje stichten op een pleintje’, zegt Bruls. ‘Met uitzondering van Hatert, want daar zat het in de criminele sfeer en hebben we specifieke maatregelen getroffen. Waar we ons het meest zorgen om maken, is het fenomeen van de ‘rising star’. Jongeren die carrière maken als lid van een jeugdgroep en steeds verder in de criminaliteit terechtkomen, tot aan zware misdaad. Alles wat we horen uit de wijken gaan we daarom koppelen aan landelijke informatie van de politie. Die hebben meer inzicht in landelijke criminele clubs en hun rekruteringswijze. Zo kunnen we eerder deze rising stars ontdekken en dit proces stoppen.’ Wat opvalt is mooi weer voor een piek in overlast zorgt. ‘Het voordeel daarvan dat we ons nu kunnen voorbereiden op acties in de zomer.’

Overlast door zwervers: meer onbekende gezichten

Rondom de Van Schevichavenstraat, de Oranjesingel, de Wedren en het Julianapark wordt flink meer overlast door zwervers gerapporteerd, met name in de tweede helft van 2019. ‘We hebben hier met een groep omwonenden en bijvoorbeeld ook de Albert Heijn op de Van Schevichavenstraat in november overleg over gehad en er wordt gewerkt aan een plan van aanpak. Er wordt extra handhaving op gezet. We weten nu al dat het in de zomer weer gaat pieken. Dan overnachten rondom het opvangcentrum  veel zwervers in tuinen van bewoners en bedrijven. Tegen mijn inschatting in, betreft dat ook onbekende zwervers van buiten Nijmegen. Dat is een nieuw fenomeen wat schijnbaar in andere steden ook ervaren wordt. Het zou goed zo kunnen zijn, dat er in de zomer meer zwervers naar de steden trekken en daarna weer weggaan. Dan blijft vaste groep overlastveroorzakers over. Daar gaan we tegenaan.’

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}