Nijmegen wil pilot met steungezinnen voor jeugdhulp

Nijmegen wil pilot met steungezinnen voor jeugdhulp

NIJMEGEN – Nijmegen wil een tweejarige pilot starten met ‘steungezinnen’ in het kader van jeugdhulp. Het is één van de maatregelen om uithuisplaatsingen te voorkomen. De pilot zou ook de gemeenten Druten, Heumen, Berg en Dal uitgevoerd moeten gaan worden.

Samen opvoeden

Buurtgezinnen.nl is een nieuw initiatief gebaseerd op de gedachte ‘opvoeden doen we samen’. Gezinnen die het zwaar hebben worden gekoppeld aan een stabiel gezin in de buurt. ‘Op laagdrempelige, gelijkwaardig en alledaagse wijze krijgen kinderen extra aandacht en worden ouders ontlast’, schrijft het college. ‘Buurtgezinnen.nl is een belangrijk instrument om uithuisplaatsing van kinderen te voorkomen.’

Dure jeugdhulp voorkomen

‘Wij zetten Buurtgezinnen.nl in om het welzijn binnen gezinnen en de sociale cohesie in hun gemeente te vergroten, maar besparen ook kosten’, vervolgt het college. ‘Het is de bedoeling dat door de inzet van een steungezin professionele hulpverlening wordt voorkomen, verminderd of beëindigd. Conclusies  van een onderzoek uit 2018 is dat de inzet van Buurtgezinnen.nl bijdraagt bij aan het realiseren van de transformatiedoelstellingen van de jeugdzorg, kosten bespaart op de inzet van uren van hulpverleners van het Sociaal Team en door de inzet van steungezinnen dure geïndiceerde jeugdhulp wordt voorkomen.’

Enthousiast

Wethouder Grete Visser (D66) is opgetogen over het plan. ‘Dit loopt al in 50 gemeenten in Nederland, waaronder buurgemeenten van Nijmegen. Ik ben er heel enthousiast over en verwacht er veel van. Het zou ertoe moeten leiden dat kinderen in gezinnen die het moeilijk hebben met behulp van de buurt toch zo fijn mogelijk kunnen opgroeien.’

Proeftuin

De ‘proeftuin’ in Nijmegen zal lopen van 1 januari 2020 tot 31 december 2021. ‘In het eerste jaar zal de coördinator Buurtgezinnen.nl op de kaart zetten in een aantal wijken in Nijmegen en 10 koppelingen tussen gezinnen maken. Onder een koppeling wordt een match tussen een vraaggezin en een vrijwillig steungezin bedoeld. In het tweede jaar zal de coördinator de gemaakte koppelingen onderhouden en 10 tot 15 nieuwe koppelingen in overige wijken maken.’

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}