Onduidelijkheid woonboten Oostkanaaldijk blijft tot zomer

Onduidelijkheid woonboten Oostkanaaldijk blijft tot zomer

NIJMEGEN – De onduidelijkheid over de toekomst van de woonboten aan de Oostkanaaldijk houdt nog tenminste aan tot juni van dit jaar. De gemeente Nijmegen onderzoekt of wonen op deze plek te verenigen is met de bedrijvigheid in de directe omgeving.

Hoewel de Raad van State in 2014 de mogelijkheid voor permanente bewoning hier afwees, wierp een uitspraak van de Rechtbank Limburg onlangs mogelijk nieuw licht op de situatie.

Wet verduidelijking voorschriften woonboten

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde in 2014 dat legalisatie in de vorm van persoonsgebonden overgangsrecht niet mogelijk was op deze plek. De Wet verduidelijking voorschriften woonboten (Wvvw) stelt echter de woonboot gelijk met een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning is verleend. Dat zou onder andere betekenen dat het gebruik van de woonboten voor wonen planologisch is toegestaan en niet langer in strijd is met het bestemmingsplan. Het Nijmeegse college vindt dat dit ‘zonder enige afweging in het kader van een goede ruimtelijke ordening’ gebeurt. ‘Het lijkt erop dat de wetgever deze situatie niet specifiek voor ogen heeft gehad en het is dus onduidelijk of de Wvvw voor deze situaties is bedoeld.’ Het college heeft hierbij zorgen over het aspect externe veiligheid in relatie tot het industrieterrein en het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Bedrijven

De bedrijven in de directe omgeving zijn het niet eens met de recente interpretatie van de Wvvw en de mogelijke impact hiervan op de situatie aan de Oostkanaaldijk. Zij maken zich zorgen over mogelijke beperkingen van uitbreidingsmogelijkheden die hierdoor ontstaan. Volgens de bedrijven is de Wvvw niet bedoeld voor deze situatie en is er nog een andere handhavingsgrondslag op grond van het vervoer van gevaarlijke stoffen in het gebied.

Onderzoek woon- en leefklimaat

De woonbooteigenaren menen dat ze bij deze beschikken over een omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan en dat het gebruik van de woonboten voor wonen dus legaal is en verzoeken het Nijmeegse college om spoedig het handhavingstraject definitief te beëindigen. Het college probeert verhaal te halen bij het ministerie, maar wacht nog op een reactie. Ondertussen wordt onderzocht of het woon- en leefklimaat op de locatie aan de Oostkanaaldijk voldoende geschikt is. Er wordt bekeken of er sprake is van een ‘goede ruimtelijke ordening’ en of er voor de bedrijven ongerechtvaardigde uitbreidingsbeperkingen zijn. Naar verwachting duurt dit onderzoek tot juni 2019.

Geen afspraken

Het maken van afspraken met de woonbooteigenaren en woonbootbewoners over het accepteren van het woon- en leefklimaat zoals het er is, is niet aan de orde. ‘Je kunt geen afspraken maken die de wet overtreden,’ zegt burgemeester Hubert Bruls. ‘Die zijn dan niet geldig.’ Het aanbieden van vergoedingen voor woningbooteigenaren die in de oude situatie hun ligplaats zouden verliezen, is hiermee in ieder geval tijdelijk op de lange baan geschoven. ‘We waren dichtbij een concreet bod,’ laat wethouder Noël Vergunst (GroenLinks) weten. ‘De nieuwe situatie heeft geleid tot een heroverweging. Maar de uitkomst van het onderzoek kan maar twee denkbare scenario’s zijn: of wonen op die plek wordt gelegaliseerd, of niet.’ In het laatste geval moeten de woonboten alsnog verdwijnen.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}