Ook Nijmegen staat geen chauffeurs oud papierinzameling af aan Berg en Dal

Ook Nijmegen staat geen chauffeurs oud papierinzameling af aan Berg en Dal

NIJMEGEN/BERG EN DAL – Ook de gemeente Nijmegen is niet van plan een deel van haar chauffeurscapaciteit voor het ophalen van oud papier af te staan aan Berg en Dal. Die gemeente diende in augustus dit verzoek in bij regiogemeenten,.

Dit omdat haar gemeenteraad niet akkoord ging met structureel verminderen van ritten als gevolg van de beperkte beschikbaarheid van chauffeurs bij DAR. Eerder wees de gemeente Heumen het verzoek al af

DAR

DAR heeft door nieuwe reglementen omtrent werkuren niet voldoende chauffeurs beschikbaar om op de oude voet verder te gaan met de oud papierinzameling. In het voorjaar van 2019 hebben de gemeenten overleg gehad en besproken hoe het probleem van het chauffeurstekort aan te pakken. De oplossing is geworden om het deel van de papierroutes die door lokale verenigingen gelopen worden naar de doordeweekse dag-inzameling te verplaatsen en door DAR te laten uitvoeren. Dit betekent dat er routes wegvallen bij verenigingen die oud papier inzamelen, omdat verenigingen op doordeweekse dagen geen vrijwilligers kunnen regelen. Regionaal is afgesproken dat de beschikbare chauffeurs gelijk worden verdeeld.

Motie gemeenteraad

Het college van Berg en Dal heeft aan haar gemeenteraad voorgesteld de inzameling van oud papier en karton door verenigingen per 2020 te beëindigen. Vanuit de verenigingen en de gemeenteraad was er veel verzet tegen dit besluit. De raad nam het voorstel van het college niet over en nam een breed gedragen motie aan om de inzameling van oud papier ongewijzigd te laten, ondanks het feit dat DAR door nieuwe reglementen omtrent werkuren niet voldoende chauffeurs beschikbaar heeft. Om de motie te kunnen uitvoeren heeft Berg en Dal de volledige chauffeurscapaciteit nodig zoals die in 2018 was.

Houden aan de regionale afspraken

‘Voor alle gemeenten betekent dit een structureel verminderde inzetbaarheid van verenigingen voor de oud papier inzameling’, laat het Nijmeegse college weten. ‘In geval we gehoor zouden geven aan uw verzoek zou dat verder ten nadeel zijn van de Nijmeegse verenigingen die oud papier inzamelen. Om die reden willen wij geen gevolg geven aan uw verzoek. Wij houden ons aan de regionale afspraken die op bestuurlijk niveau zijn gemaakt en verwachten dat ook van de gemeente Berg en Dal.’

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}