Pilot met minder parkeerplaatsen in nieuwbouwprojecten Biezen

Pilot met minder parkeerplaatsen in nieuwbouwprojecten Biezen

NIJMEGEN – Het Nijmeegse college gaat voor de nieuwbouwprojecten Ulpia en Fabrica in de Biezen experimenteren met het aanbieden van deelauto's en minder parkeerplaatsen. Gebruik van de fiets wordt daarbij gestimuleerd.

Lagere parkeernorm

Het Ontwikkelbedrijf Waalfront (OBW) pleit voor deze locatie dichtbij het centrum van de stad voor een lagere parkeernorm dan omschreven in het parkeerbeleid van de gemeente Nijmegen. Het College heeft de parkeernorm voor dit gebied en het gebied dat als werknaam Waalkwartier heeft gewijzigd, waardoor in beginsel al een lagere parkeernorm geldt. Er wordt uitgegaan van 185 parkeerplaatsen in plaats van de 204 die conform de zogenaamde centrumnorm moeten worden aangelegd. Het college spreekt van ‘een logische stap, gezien de duurzaamheid en mobiliteit ambities van de stad’. ‘Door bewoners te motiveren gebruik te laten maken van de fiets of deelauto’s kan de openbare ruimte worden vergroend en blijven er meer middelen over om goede betaalbare woningen op te leveren in een prettige leefomgeving.’

Deelauto's en fietsgebruik

Met het aanbieden van deelauto’s wil men het aantal benodigde parkeerplaatsen verder reduceren. In het pilotvoorstel wordt een samenwerking met autoleasemaatschappij Athlon beschreven. ‘We houden er rekening mee dat er mensen komen wonen die de auto niet meer als gebruikelijk vervoermiddel zien. Hier zal ook vanaf de start van verhuur en verkoop duidelijk over bericht worden door OBW en haar afnemers.’ Om ervoor te zorgen dat er mensen komen te wonen die auto-onafhankelijk zijn, zet het OBW in op het laagdrempelig maken van fietsgebruik. Zo worden diverse collectieve fietsenstallingen gemaakt op maaiveldniveau. De resterende parkeerplaatsen worden verkocht aan de bewoners van de koop en middeldure huurappartementen. Talis en Portaal bieden de parkeerplaatsen aan voor hun huurders, of verkopen de plaatsen aan bewoners die bereid zijn daarvoor te betalen.

Inefficiënt

‘Een eigen parkeerplaats voor elk huishouden leidt tot inefficiënt gebruik van ruimte’, zegt wethouder Noël Vergunst (GroenLinks). ‘In het verleden hebben we als gemeente op de De Genestetlaan een harde eis opgelegd aan aantal parkeerplekken, waarvan het gevolg nu is dat er structureel veel parkeerplaatsen leeg blijven. Dat willen we hier voorkomen.  We willen we de gedeelde ruimte beter besteden. Dit doen we bijvoorbeeld door alternatief vervoer aan te bieden. We voeren deze pilot heel voorzichtig uit, maar het eindresultaat kan inderdaad minder parkeerruimte zijn. Stel dat er een knelpunt ontstaat in het aantal plaatsen, dan moeten we bijsturen. Er moet natuurlijk wel mobiliteit mogelijk zijn in dit gebied.’

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}