Raad Nijmegen wil weten welke kleinere culturele ondernemers en programma's in financiële nood verkeren

Raad Nijmegen wil weten welke kleinere culturele ondernemers en programma's in financiële nood verkeren

NIJMEGEN – De Nijmeegse gemeenteraad heeft in grote meerderheid het college opgeroepen om met speciale aandacht te kijken naar de financiële problemen bij kleinere culturele ondernemers en culturele programma's buiten de basisinfrastructuur van de grote podia en musea en de raad daarover te informeren. Stadspartij DNF en PvdA dienden hierover een motie in.

'Doelgroepen leveren cruciale bijdrage aan het culturele veld'

Het college trekt in haar koersdocument extra aandacht uit voor wonen, lokale economie én voor de culturele basisinfrastructuur. ‘Maar Nijmegen kent ook nog een nóg veel grotere groep kleinere en middelgrote culturele instellingen’, zegt Wendy Grutters (Stadspartij DNF). ‘Zoals de instellingen die meerjarige culturele programmasubsidies krijgen, kleine theatergroepen en kleinere culturele evenementen. De ketenbenadering is op dit moment nog niet dusdanig succesvol gebleken dat zonder meer verwacht kan worden dat de grote culturele instellingen ervoor kunnen zorgen dat kleinere instellingen, initiatieven en zelfstandige culturele ondernemers in de keten aan de slag blijven. Dit terwijl het hele culturele veld, en dus ook de kleinere spelers, problemen ondervinden van de gevolgen en de onzekerheden door de effecten van de coronacrisis die hun hele voortbestaan kunnen bedreigen. Deze doelgroepen leveren gezamenlijk ook een cruciale bijdrage aan het culturele veld in Nijmegen. Ze zorgen voor een breder publieksbereik en laagdrempelige cultuur.’

'Kleine partijen zorgen voor kwaliteit op grotere podia'

Het CDA onderschrijft de oproep. ‘We begrijpen en onderschrijven de nood voor hulp aan de culturele sector die het college wil bieden. Maar het is een ecosysteem met groot en klein. Daarom moeten we niet alleen kijken naar grote instellingen, maar ook naar kleine partijen die juist voor kwaliteit op de grotere podia kunnen zorgen. Vaak kan een kleine bijdrage daar veel betekenen.’

'Kunnen niet met iedereen in gesprek'

Wethouder Noël Vergunst (GroenLinks) staat welwillend ten opzichte van de oproep, maar maakt ook een kanttekening. ‘We gaan zeker breder kijken dan alleen de basisinfrastructuur. We hebben immer niet alleen het podium, maar ook de makers nodig, professionals én amateurs. Maar we willen vooral met gesubsidieerde instellingen in gesprek gaan. Het is erg lastig om met iedereen in gesprek te gaan als we niet met iedereen contact hebben, dat wordt heel erg speuren en kunnen we ook niet waarmaken. Uiteindelijk zullen er mensen zijn in deze sector die een beroep zullen moeten doen op de regelingen vanuit het Rijk. Wij kunnen dat niet allemaal ondersteunen.’ Grutters: ‘Zolang een lokale cultuurondernemer die tussen wal en schip valt en nergens voor in aanmerking komt, zich maar de gemeente mag melden.’

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}