RU staat garant voor inkomstenderving Phocas door weren sociëteit uit watersportcentrum

RU staat garant voor inkomstenderving Phocas door weren sociëteit uit watersportcentrum

NIJMEGEN – De Radboud Universiteit heeft aangegeven garant te zullen staan voor eventuele nadelige effecten bij studentenroeivereniging Phocas door het niet kunnen onderbrengen van hun sociëteit in het nieuw te realiseren watersportcentrum bij de Spiegelwaal. De gemeente wil hier geen andere regels hanteren dan bij sportkantines.

Als alle procedures volgens schema verlopen, begint de bouw van het watersportcentrum in het tweede of derde kwartaal van 2020.

Laat gecommuniceerd

Het college wil één lijn trekken met betrekking tot sluitingstijden van sportaccommodaties. Dit betekent dat tot twee uur na de sportactiviteiten een kantine, met ondersteunende horeca, geëxploiteerd mag worden. Voor Phocas betekent dit dat de sociëteit niet in het Bastion gehuisvest kan worden. ‘Dit issue kwam pas expliciet aan de orde op basis van de voorbereiding van het bestemmingsplan’, laat het college weten in antwoord op vragen van D66 en GroenLinks over de situatie rondom het watersportcentrum. ‘Ik kan wel begrijpen dat dezelfde regels worden gehanteerd als bij een sportkantine, maar wat mij vooral frustreert is dat het pas zo laat is gecommuniceerd naar de verenigingen’, zegt raadslid Toon van Gent (D66). ‘Phocas had een business case gemaakt met een sociëteit in het Bastion. Deze plannen waren ook al bekend bij de gemeente en pas bij de voorbereidingen van het bestemmingsplan is er naar Phocas gecommuniceerd dat het niet kan. Dat had wat mij betreft veel eerder gekund.’

Sociëteit hard nodig

Phocas heeft haar sociëteit echter hard nodig om haar activiteiten te kunnen financieren, en werd daarom geconfronteerd met een probleem. Dit probleem lijkt nu voorlopig opgelost te zijn. ‘Wij hebben de situatie van Phocas met de universiteit besproken’, laat het college weten. ‘De Radboud Universiteit heeft aangegeven garant te zullen staan voor eventuele nadelige effecten bij Phocas. Daarmee is een stabiele situatie ontstaan.’ Van Gent waardeert de inzet van het college in deze: 'Ik vind het jammer dat de sociëteit niet gewoon mee kan verhuizen naar het nieuwe watersportcentrum, maar het is een goede zaak dat de universiteit ertoe bewogen is om een helpende hand uit te steken.'

Water aan de lippen

Het college geeft aan dat als alle procedures, zoals het bestemmingsplan en de aanbesteding, geen vertraging oplopen, de realisatie van het watersportcentrum in het tweede of derde kwartaal van 2020 van start zou kunnen gaan. ‘Het zou mooi zijn wanneer we in 2020 dan eindelijk kunnen beginnen met de realisatie van het watersportcentrum in het Bastion’, vindt Van Gent. ‘Het traject loopt al erg lang en zeker bij Phocas staat het water aan de lippen; hun botenhuis aan het Maaswaalkanaal is meer zinkende dan dat het drijft.'

RV de Waal

RV de Waal, nu gevestigd op de locatie Weijers, zou één van de huurders van het watersportcentrum worden, maar trok zich terug omdat ze de huur te hoog vond en de toegankelijkheid van het complex onvoldoende vond. Men probeert nu vooralsnog zonder succes voor elkaar te krijgen om op haar huidige locatie te mogen blijven. ‘De ontwikkeling van een (tijdelijk) drijvend botenhuis op de locatie ten oosten van de spoorbrug is vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening niet wenselijk. Bovendien is de visie één locatie in de Spiegelwaal voor de huisvesting van watersportverenigingen, te weten in het watersportcentrum nabij het Bastion.’ Het college biedt RV de Waal nog wel een kleine opening om tot een tijdelijke oplossing te komen, mits ze met een financieel haalbaar totaalplan komt waarbij andere watersportactiviteiten in de Spiegelwaal niet in de weg gezeten worden. Tot nu is de vereninging volgens een woordvoerder enkel met 'deelplannetjes' gekomen. ‘Fijn dat het college wil meedenken wat betreft een oplossing voor RV de Waal’, vindt Van Gent. ‘Zelf zie ik geen bezwaren om RV de Waal op de locatie Weijers te huisvesten. Natuurlijk moet het de plannen van het watersportcentrum in het Bastion niet in gevaar brengen en gaan wij als gemeente daar niet ook nog de portemonnee voor trekken.’

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}