Sluiting speelveld De Buut gaat voorlopig door

Sluiting speelveld De Buut gaat voorlopig door

NIJMEGEN – De voorgenomen sluiting van het speelveldje bij de Nijmeegse school De Buut wordt niet teruggedraaid. Dat zei wethouder Noël Vergunst woensdag. De school moet het speelveldje sluiten na klachten van omwonenden over geluidsoverlast.

Gebeurt dit niet, dan moet de school een dwangsom van 10.000 euro betalen.

Toch is de sluiting nog niet helemaal definitief: schooldirectie en omwonenden zijn uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan, en volgens Vergunst zijn de eerste signalen positief.

Geluidsoverlast

Na een handhavingsverzoek van bewoners zijn geluidsmetingen gedaan, waaruit bleek dat de normen inderdaad werden overschreden. Het gaat dan specifiek om het gedeelte van het speelveld waar met een bal wordt gespeeld. Wethouder Vergunst noemde bijvoorbeeld het "klappen van een bal tegen de boarding". De school heeft enkele isolerende maatregelen getroffen, maar die hebben niet genoeg geholpen. De rest van het speelveld mag overigens gewoon open blijven.

Bezwaarmakers

Het is niet duidelijk hoeveel mensen bezwaar hebben tegen het speelveldje. Volgens de wethouder is dat ook niet relevant, maar hij zei wel dat het er "niet twee" zijn, een getal dat de ronde deed. Eerder hadden bezwaarmakers al een brief aan de wethouder gestuurd, waarin ze zeiden te spreken namens 24 bewoners van Parc Margriet, het appartementencomplex naast de school.

Zowel het appartementencomplex als de school zijn nieuwbouw, en daarbij is het fout gegaan, aldus de bewoners. Het speelveldje wordt zeven dagen per week gebruikt, vaak tot laat in de avond, en de akoestiek van de plek zorgt ervoor dat vooral balspelen er veel lawaai maken. Deze situatie had voorkomen kunnen worden, bijvoorbeeld door het schoolplein aan de andere kant van de school te bouwen, of het appartementencomplex anders vorm te geven. De bewoners verwijten daarom de gemeente dat er bij de nieuwbouw alleen voor het gedeelte van de school een nieuw bestemmingsplan is gemaakt, in plaats van voor het hele gebied.

De bewoners hebben halverwege 2018 al een uitnodiging naar Nijmeegse fractievoorzitters gestuurd om eens te komen kijken luisteren. Daar werd niet op ingegaan. Wat betreft de bewoners wordt er door de raad veroordeeld zonder wederhoor toe te passen.

Petitie

Dit idee bij de bewoners zal na afgelopen woensdag niet bepaald zijn verdwenen. De publieke tribune van de Nijmeegse raadszaal zat vol met kinderen en medewerkers van de school in Nijmegen Oost. Ze hadden kort daarvoor een petitie aangeboden aan de gemeenteraad met 3700 handtekeningen. Raadsleden van SP, VVD en PvdA waren 'verbijsterd' door de dreigende sluiting van het speelveldje.

Eerder had de oudervereniging van De Buut al aan de raad laten weten wat ze van de zaak vonden. De ouders plaatsen vraagtekens bij het geluidsonderzoek; dit zou onvoldoende basis zijn voor de rigoureuze maatregel om het veldje te sluiten. Verder wordt volgens de ouders te makkelijk voorbij gegaan aan het belang van de kinderen: het speelveldje wordt gebruikt om te bewegen, te ontmoeten, en vormt door middel van presentaties die er worden gehouden een onmisbaar onderdeel van het onderwijs op De Buut.

Bovendien wordt het speelveldje volgens de ouders iedere avond om 20.00u afgesloten door enkele buurtbewoners, en is er daarna dus sowieso geen activiteit meer.

Wethouder Vergunst vertelde dat de school en de bezwaarmakers al eerder zijn opgeroepen voor een gesprek, en dat ze dat toen hebben geweigerd. De juridische procedure die sluiting eist blijft dan ook van kracht, totdat beide partijen bereid zijn om met elkaar in gesprek te gaan. Het ziet er nu naar uit dat dit op korte termijn gaat gebeuren.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}