SSH& bouwt tot 2030 1.000 extra studenteneenheden verspreid over Nijmegen

SSH& bouwt tot 2030 1.000 extra studenteneenheden verspreid over Nijmegen

NIJMEGEN – Studentenhuisvester SSH& heeft in overleg met de gemeente de opdracht gekregen om tot 2030 1.000 extra studenteneenheden te realiseren op verschillende locaties in de stad. Daarmee wordt voorzien in de helft van de vraag die er momenteel is en wordt ook, zoals de wens is van de gemeenteraad, het marktaandeel van SSH& op de kamermarkt voor studenten vergroot. Het zou merendeels gaan om kleinere, onzelfstandige eenheden.

Hoge nood

Nijmegen kent nog altijd een gespannen markt voor studentenhuisvesting. Tot 2030 is er vraag naar zo’n 2.000 eenheden, hoewel de studentenmonitor die afgelopen najaar gehouden werd het nog hogere getal van 2.700 aangeeft. De opgave voor SSH& om 1.000 studenteneenheden erbij te realiseren is dan ook de minimale ambitie. “We hebben er iets meer gepland dan die 1.000”, vertelt wethouder Noël Vergunst (GroenLinks). “Het gaat om verschillende soorten eenheden, maar we zien wel een trend naar wat kleinere eenheden zonder eigen voorzieningen. Dat heeft ook te maken met de hoge nood die er op het moment is. Zo kunnen er meer eenheden worden gerealiseerd.”

Locaties

Een aantal locaties wordt momenteel al ontwikkeld. Op de Campus Heyendaal worden 159 eenheden in het eerste kwart van dit jaar opgeleverd op de locatie Nestor (Transitorium). Ook in een SSH&-complex aan de Heideparkseweg worden 37 extra eenheden opgeleverd. Bij de Boeckstaetehof wordt het complex gesplitst om 116 extra eenheden te realiseren. Daarnaast is men momenteel bezig met concrete planvorming voor het realiseren van eenheden bij de Hezelpoort, in de omgeving van Station Goffert en op de Nieuwe Dukenburgseweg 21. Daarnaast wordt nog onderzocht of er eenheden gerealiseerd kunnen worden in het Vlaams Kwartier, het Hof van Holland, in het westelijke deel van stationsgebied, in de omgeving van Winkelcentrum Dukenburg, op de campus zelf,en door het intensiveren op de locatie Graafse Ringpad. “We beschouwen de locaties in samenhang over de gehele stad waarbij SSH& zowel een aantal locaties dichter bij de campus kan realiseren maar ook serieus haar maatschappelijke opgave pakt in andere delen van de stad, zoals de Kanaalzone.” De plannen voor het realiseren van 200 eenheden op de oude GGD-locatie aan de Groenewoudseweg zijn volgens de wethouder ‘vrij concreet’. “We zijn daar al uitgebreid bezig met een participatietraject.”

Marktaandeel

De studenten wonen nu in Nijmegen voor 34 procent bij SSH&, 6 procent bij andere corporaties en voor 50 procent op de particuliere kamermarkt. De resterende 10 procent woont informeel bij vrienden of in de koop. Vergunst: “Met deze opgave vergroten we ook het marktaandeel van SSH& op de kamermarkt. Dat was een wens van de gemeenteraad.” Het marktaandeel dat SSH& uiteindelijk krijgt, is ook afhankelijk van de (particuliere) ontwikkelingen in de markt.

Dion van Alem
Politiek verslaggever

 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}