Stadsrekening: kritiek en waardering voor 9 ton tekort, en een 'groene kloof'

Stadsrekening: kritiek en waardering voor 9 ton tekort, en een 'groene kloof'

NIJMEGEN – Nijmegen sluit de Stadsrekening over het jaar 2018 af met een tekort van 900.000 euro, en dat valt best mee, is de algemene teneur in de gemeenteraad. Verbeterpunten zijn er zeker, vinden verschillende partijen. GroenLinks spreekt van een 'groene kloof', PvdA over een overspannen woningmarkt en zorgwijken.

Tekort

Vooral vanuit de VVD en Stadspartij DNF klonk kritiek op het tekort en het gebruiken van geld uit de saldireserve. Inge van Dijk (VVD) stelt droogjes dat er simpelweg ‘900.000 euro teveel uitgegeven is’. Andere partijen juichen juist voorzichtig toe dat het tekort minder is dan in het voorafgaande jaar. ‘We hebben meer reserves opgebouwd dan gepland was in het coalitieakkoord,’ zegt Tobias van Elferen (D66), ‘en dat is maar goed ook, want net zoals Stadspartij DNF beseffen wij dat 2019 een zwaar jaar kan gaan worden, met alle veranderingen die er vanuit het Rijk onze kant op komen.’ Wat betreft Hans van Hooft (SP) is oppotten van geld geen doel op zich: ‘We moeten geld uitgeven aan belangrijke dingen, niet het terug in de schatkist stoppen.’ Dat er tekorten zijn, ligt volgens Van Hooft aan Den Haag. ‘Het Rijk heeft een overschot van 12 miljard. Als er daarvan één naar de gemeentes zou gaan, zouden we van alle problemen af zijn.’

Groene kloof

‘Financieel stabiliseert het beeld zich eindelijk na al die jaren’, zegt Cherelle de Leeuw (GroenLinks) ‘We zien mooie dingen, maar ook dat het beter kan. Zo hebben we nog te maken met een ‘groene kloof’ in de stad. Niet iedereen loopt warm voor duurzaamheid. GroenLinks hoopt het succes van Green Capital voort te zetten door in de toekomst alsnog alle bewoners mee te krijgen.’

Huurwoningen

Ook de PvdA constateert dat het er financieel gematigd positief voorstaat. Raadslid Charlotte Brand: ‘Het tekort was in 2018 aanmerkelijk lager in het jaar ervoor. Maar we mogen niet te vroeg juichen. Zo zien we zorgwijken ontstaan, in Hatert, Neerbosch-Oost en delen van Dukenburg. We hebben te maken met een overspannen woningmarkt in Nijmegen en moeten als gemeente echt meer doen op het gebied van sociale en middeldure huur. Met stijgende bouwkosten is het niet moeilijk om te voorspellen dat sociale huurwoningen kleiner of duurder worden. Maar de sociale huur mag nooit het kind van de rekening worden.’

Mensen achter de cijfers

Het CDA ontvangt de Stadsrekening met ‘gemengde gevoelens’. Mark Buck: ‘Het sociaal domein blijft een onzekere factor. Dat komt door het Rijk, maar ook door lokale gevoerde beleid. De ironie is dat je met correct sociaal beleid mogelijk juist meer tekorten opbouwt. Maar het gaat ook om de mensen die het verhaal achter deze cijfers vormen. Desalniettemin zou het mooi zijn als we ergens tijdens deze raadsperiode een Stadsrekening kunnen bespreken die met een positief resultaat wordt afgesloten.’

Accountantsverklaring

Net als vorig jaar is er nog geen accountantsverklaring over de Stadsrekening, positief of negatief, tot ergernis van onder andere een cynische burgemeester Hubert Bruls. De gemeenteraad stemt daarom later over het vaststellen van dit document, maar stemt naar alle waarschijnlijkheid in.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}