Terrein ENGIE wordt plek waar op innovatieve manier energie wordt opgewekt

Terrein ENGIE wordt plek waar op innovatieve manier energie wordt opgewekt

NIJMEGEN – Het terrein van de Centrale Gelderland wordt herontwikkeld tot een terrein waar op een innovatieve manier energie wordt opgewekt, ruimte is voor watergebonden bedrijvigheid en waar ondernemers samenwerken op het gebied van energie, water, afval, grondstoffen en logistiek.

Dat laat de gemeente Nijmegen weten. De gebiedsvisie is vrijgegeven voor inzage en inspraak.

Parkachtige uitstraling

De output van het ene bedrijf is de input voor een ander, is in het kort de ambitie die geschetst wordt in de concept Gebiedsvisie Waal Energie. Het nu nog gesloten terrein van de Centrale Gelderland krijgt een parkachtige uitstraling en wordt waar mogelijk openbaar, zodat ook omwonenden er gebruik van kunnen maken. Het gebied tussen het terrein van Centrale Gelderland en de NYMA kan een groene overgangszone worden van bedrijven met proeftuinen zoals met verrijdbare zonnepanelen, waar plaats is voor functies als onderzoek, opleiding/educatie en innovatie.

Gezamenlijke visie

De kolencentrale van ENGIE (Centrale Gelderland) wordt op dit moment gesloopt. Dat maakt de weg vrij voor de ontwikkeling van circa 32 hectare grond, ingeklemd tussen de Waal en het Maas-Waalkanaal en aan de gemeentegrens met Beuningen bij Weurt. ENGIE, gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland hebben voor het gebied gezamenlijk en in overleg met de gemeente Beuningen en omwonenden een gebiedsvisie opgesteld. Hierin worden de uitgangspunten en de hoofdstructuur voor de herontwikkeling van het terrein geschetst. Het plan, met de bijbehorende stukken, ligt vanaf 6 juni tot en met woensdag 17 juli ter inzage bij de informatiebalie in de Stadswinkel. Na de inspraakperiode wordt de gebiedsvisie ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}