Toch 'ja, tenzij' bij toewijzing pgb's Nijmegen; broers, zussen mogen pgb ook beheren

NIJMEGEN – Het beleid voor de toewijzing van persoonsgebonden budgetten (pgb’s) in Nijmegen wordt op last van de gemeenteraad niet op basis van het uitgangspunt ‘nee, tenzij’ uitgevoerd, maar met ‘ja, mits’ als uitgangspunt. Het college stelde een verordening op waarin uitgegaan werd van dat eerste scenario.

Ook wordt het mogelijk voor broers en zussen van de cliënt om het pgb te beheren als deze daar zelf niet toe in staat is.

Werken vanuit vertrouwen

Een pgb geeft de cliënt of een bewindvoerder de mogelijkheid een budget te beheren dat naar eigen inzicht besteed kan worden aan de inkoop van zorg. Waar het college naartoe wilde met de nieuwe verordening voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp, is dat er zorg in natura toegekend wordt. Daarbij wordt er dus geen budget verleend, maar direct zorg toegewezen. ‘Wij vinden dat mensen zelf hun zorgaanbieder moeten kunnen kiezen,’ vindt Marijke Synhaeve (D66). ‘We willen graag werken vanuit vertrouwen, en niet vanuit wantrouwen. Het ‘ja, mits’-principe geeft nog steeds voldoende ruimte voor kritische toetsing.’

Oud beleid

Voor sommige partijen voelt de ‘ja, tenzij’-optie als voortzetting van oud beleid, waarbij fraude met pgb’s dus mogelijk bleek. ‘We hebben meegemaakt in vorige periodes dat er ook partijen zijn die niet goed omgaan met pgb’s,’ zegt John Brom (Stadspartij DNF). ‘Daarom vinden wij ‘nee, tenzij’ beter. Dan zit er een duidelijke rem op: je moet je dan bewust zijn van welke plicht je aangaat om een pgb te krijgen.’ Ook Ammar Selman ziet het idee van D66 niet zitten. ‘Ik ben het voor de verandering eens volledig eens met het college. Met dit amendement gaan we terug naar oud beleid.’ Petra Molenaar (SP) ziet ook meer heil in een ‘nee, tenzij’. ‘We hebben het wel over kwetsbare mensen binnen beschermd of beschut wonen en met dagbesteding. Die moeten we beschermen tegen malafide zorgaanbieders. We kunnen dit probleem ook tackelen door zorg in natura aan te bieden, waarin men ook kan kiezen uit verschillende aanbieders.’

Broers en zussen

Vanuit GroenLinks kwam een ander initiatief, namelijk om het broers en zussen van cliënten ook toe te staan hun pgb te beheren. ‘Deze mensen zijn immers jarenlang samen opgegroeid met de cliënt,’ vindt indienster Cilia Daemen. De hechte familieband is voor 50Plus geen garantie dat fraude uitgesloten is. ‘Ook door familie wordt veel misbruik van pgb’s gemaakt,’ vindt fractievoorzitter Hans van Deurzen. ‘De doelgroep is te kwetsbaar en de risico’s zijn te groot.’ Zijn partij blijkt bij de stemming de enige te zijn die het amendement van GroenLinks niet steunt.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}