Parkeerstrook weg voor meer groen bij nieuwbouw basisschool Neerbosch-Oost

Parkeerstrook weg voor meer groen bij nieuwbouw basisschool Neerbosch-Oost

NIJMEGEN – Het ontwerp voor de herinrichting van de ruimte tussen de Schalmei en de nieuw te bouwen basisschool Kindcentrum Het Octaaf in Neerbosch-Oost wordt na overleg met bewoners deels aangepast. Zij wilden hier een natuurspeeltuin, maar de gemeente wilde er ruimte vrijhouden voor parkeerplaatsen. Eén rij parkeerplaatsen wordt nu vervangen voor meer groen. De fractie van de SP vindt het onvoldoende.

Afspraken

Het buurtinitiatief had graag gezien dat de parkeerplaatsen op de achterliggende Rapsodiestraat gerealiseerd zouden worden. De Stichting St. Jozefscholen (SJS) heeft echter aan de gemeente een vergoeding betaald voor gebruik van parkeerplaatsen. ‘De inrichting van de tussenruimte voor parkeervoorzieningen én de kiss and ride-plekken zijn onderdeel van de verkoopovereenkomst en gebaseerd op het parkeeronderzoek. Om parkeeroverlast voor omwonenden en onveilige situaties te voorkomen, willen we de parkeerplaatsen concentreren op de tussenruimte en dit niet laten uitwaaieren in de wijk. Dit is in overleg met SJS, KION, Schalmei, Vocasa en Winkelcentrum Notenhout en omwonenden afgesproken. Daarnaast hebben we in de afgelopen maanden intensief overleg gevoerd met de bewoners over hun wens om de groene ontmoetingsruimte uit te breiden. Dit heeft als gevolg gehad dat wij het totaalontwerp aanpassen. We heffen één rij parkeerplaatsen (85 m2) op in het verharde noordelijk multifunctionele deel ten gunste van de ontmoetingsruimte en de SJS is bereid om hun eigen schoolplein, dat open zal zijn voor de buurt na schooltijd, voor een deel te vergroenen.’

‘Tegemoetgekomen aan wensen’

‘Alles overziend hebbende, heeft de gemeente nu een ontwerp dat goed gebruik maakt van de bestaande ruimte, tegemoetkomt aan de wensen die geuit zijn in het eerdere participatieproces én aan de nieuwe inzichten vanuit de handtekeningenactie’, vindt het college. ‘Namelijk een grotere totale speel- en ontmoetingsruimte door een multifunctioneel verhard veld, een groener schoolplein en een groter groen deel aan de noordkant van de tussenruimte. En dit in combinatie met een veilige en aantrekkelijke inrichting met ruimte voor parkeren.’

'Niet genoeg'

De SP, die de roep van bewoners om een natuurspeeltuin hartstochtelijk steunt, vindt dat de toezeggingen niet ver genoeg gaan. 'De buurt is blij met deze toezegging, ook is het goed dat de school bereid is een deel van het schoolplein te vergroenen,' zegt raadslid Biljana Markovic, 'maar verder verandert er niet veel; de grote parkeerplaats blijft. De gemeente stelt dat parkeeroverlast voor omwonenden en onveilige situaties voorkomen moeten worden en de parkeerplaatsen daarom geconcentreerd gaan worden op de tussenruimte en niet elders in de wijk. Inmiddels heb ik een aantal buurtbewoners gesproken en die denken daar echt anders over.  Liever zien ze een grote, groene ontmoetingsruimte en natuurspeeltuin. Vaste parkeerplaatsen voor personeel op dat terrein zijn overbodig. Zeker 20 parkeerplaatsen kunnen dan op een andere plek in de wijk gerealiseerd worden.’ De SP wil het gesprek met het college aangaan om te vernemen of en op welke manier de wensen van dit buurtinitiatief toch ingepast kunnen worden.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}