Uitbaggeren sloten en watergangen voorkomt regenoverlast

Uitbaggeren sloten en watergangen voorkomt regenoverlast

BEUNINGEN – In de omgeving van Weurt, Beuningen, Ewijk en Nijmegen gaat het Waterschap Rivierenland de komende driekwart jaar sloten en andere watergangen uitbaggeren.

Volgens de gemeente Beuningen ontstaat er zo meer ruimte om zware regenbuien op te vangen en af te voeren. Zo kan in veel gevallen wateroverlast worden voorkomen.

Sloten schoner en dieper

Door te baggeren wordt het slib, dat op de bodem van de sloten ligt, verwijderd. Hierdoor worden de sloten schoner en dieper. De schonere watergangen zijn ook goed voor het leven in en om het water.

Een deel van de watergangen is vrij breed, waardoor er betrekkelijk veel slib, of baggerspecie vrijkomt. Daarom worden enkele brede watergangen gebaggerd met behulp van een zuiger. Dit is een vaartuig dat de baggerspecie onder water loswoelt en direct opzuigt.

Baggerspecie verdeeld over het land

De baggerspecie wordt via een lange drijvende buis naar twee baggerdepots gebracht. Eén daarvan komt op de toekomstige Beuningse Plas en de ander is het depot van de Grondbank in Ewijk.

Als er ruimte is dan wordt de baggerspecie verspreid op het land direct naast de watergang. De eigenaren van deze gronden zijn wettelijk verplicht om dat te accepteren.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}