Uitgebreide samenwerking bij huisvesting kwetsbare personen

Uitgebreide samenwerking bij huisvesting kwetsbare personen

REGIO – Een groot aantal gemeenten uit de regio Nijmegen gaat nauw samenwerken bij de huisvesting van maatschappelijk kwetsbare personen. Het is de bedoeling dat deze mensen meer zelfstandig gaan wonen in de eigen omgeving, al dan niet met begeleiding.

Er is een beleidsplan dat erop is gericht dat kwetsbare personen minder vaak in aparte groepsaccommodaties voor beschermd wonen terecht komen. Het plan is ook om de groep kwetsbare personen meer te spreiden over de hele regio. Men hoopt ook te bereiken dat sommige mensen uiteindelijk geheel zelfstandig hun leven verder kunnen oppakken.

Convenant

De gemeenten uit de regio Nijmegen gaan hiertoe een overeenkomst (convenant) ondertekenen. Diverse gemeenten hebben al ingestemd met het convenant, zoals Heumen, Berg en Dal, Nijmegen en Beuningen.

In het zogeheten ‘Uitstroomconvenant’ gaan de gemeenten samenwerken met zorginstellingen en woningcorporaties. Men wil komen tot een beleid waarbij allerlei zaken zoals wonen, werk, schuldhulpverlening en zorgbegeleiding goed op elkaar zijn afgestemd. Zo kunnen de mensen uit de doelgroep een “warme landing” in de wijk maken.

Alle betrokken partijen zien het convenant als een eerste stap tot verdere regionale samenwerking. Daarom heeft het convenant vooralsnog een looptijd van 24 maanden.

Werkconferentie in oktober

Het was oorspronkelijk de opzet dat ook gemeenten uit de regio Rivierenland het convenant zouden ondertekenen. Eind mei lieten deze gemeenten echter weten dat ze liever een eigen traject willen doorlopen, dat beter aansluit bij de lokale situatie in Rivierenland.

Binnenkort worden er werkgroepen opgericht die zijn samengesteld uit medewerkers van gemeenten, zorginstellingen en woningcorporaties. Zij gaan een werkconferentie voorbereiden die in oktober wordt gehouden. Op die werkconferentie worden de voornemens uit het convenant nader uitgewerkt en besproken met alle betrokkenen.

Als de miniconferentie achter de rug is en alle partijen het convenant hebben ondertekend, dan start er een projectgroep die alle afspraken precies gaat vastleggen.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}