Stikstofuitspraak RvS levert in Nijmegen nog geen bouwstop op

Stikstofuitspraak RvS levert in Nijmegen nog geen bouwstop op

NIJMEGEN – De uitspraak van de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet mag worden gebruikt als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename in Natura 2000-gebieden, leidt in Nijmegen vooralsnog niet tot het stilleggen van bouwprojecten.

Wel leidt het tot onrust bij projectontwikkelaars, laat wethouder Noël Vergunst (GroenLinks) weten.

PAS

Het programma is in 2015 ingevoerd. De bedoeling van het PAS was om de natuur te versterken en tegelijkertijd economische groei mogelijk te maken. Door zowel het verminderen van stikstofuitstoot als het aanpakken van de gevolgen in de natuur, zou er weer extra ruimte moeten ontstaan voor nieuwe economische activiteiten die stikstof uitstoten. Het PAS vormde het kader voor toestemmingen voor activiteiten die stikstofdepositie kunnen veroorzaken op Natura 2000-gebieden. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied voor Nijmegen is Rijntakken, het natuurgebied in de uiterwaarden langs de Waal, de IJssel en de Nederrijn.

Onzekerheid

‘We denken dat veel projecten inhoudelijk wel door zouden kunnen gaan, omdat ze een passende beoordeling hebben gekregen,’ zegt Vergunst. ‘We hebben het berekend voor de Waalsprong en denken dat het gewoon doorgang kan vinden. Maar we wachten wel op regels vanuit het Rijk. Die zouden in augustus komen, maar vooralsnog is er nog niets. Dat veroorzaakt wel onrust en onzekerheid bij projectontwikkelaars. Het risico dat we daardoor lopen, is dat de bereidheid bij hen daalt om bouwplannen door te zetten. Ook bestaat er het risico dat er meer juridische processen doorlopen moeten gaan worden om een bouw te mogen uitvoeren, en dat deze extra processen voor vertraging gaan zorgen.’

Terecht

Vergunst vindt een strenge kijk op de impact van bouwprojecten wel nodig: ‘Het is volkomen terecht dat we naar uitstoot kijken. De impact op natuurgebieden door bouwprojecten is zeker van groot belang.’ In Ede leverde het besluit van de Raad van State wél direct een bouwstop op. ‘Daar gaat het om een ander type gebied dan hier’, zegt wethouder Harriet Tiemens (GroenLinks). ‘Zij hebben te maken met de Veluwe die vlakbij ligt.’

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}