Verschil tussen vraag en aanbod woningmarkt Heumen groot

Verschil tussen vraag en aanbod woningmarkt Heumen groot

HEUMEN – De gemeente Heumen kampt met een aanmerkelijk verschil tussen de beschikbaarheid van verschillende typen woningen en de behoefte daaraan. Vooral ouderen kunnen niet doorstromen. Van leegstand is geen sprake, want de gemeente trekt veel nieuwe inwoners uit Nijmegen aan.

60 procent

In vergelijking met een onderzoek van drie jaar eerder levert het huidige onderzoek opvallende nieuwe inzichten op. De behoefte aan woningen is gestegen met 60 procent, en er blijkt vooral ook een behoefte te zijn aan woningen die te weinig beschikbaar zijn. Er zijn veel ouderen die naar een gelijkvloerse woning of een woongroep willen en jongeren hebben behoefte aan kleine woningen. Technisch gezien is er een overschot aan eengezinswoningen, maar door de hoge woningdruk in de regio is er nooit sprake van leegstand.

Bevolking verandert

‘De bevolking verandert’, zegt wethouder Leo Bosland (GroenLinks). ‘We krijgen relatief minder gezinnen en meer stellen zonder kinderen, maar meer alleenstaanden. In de komende tien jaar zijn dat er 250 meer. Dat zijn voornamelijk ouderen, maar in leeftijdsgroepen is er een toename zichtbaar. Mensen die alleen blijven, of scheiden.’

Nijmegenaren

Waar het vorige onderzoek nog sprak van een behoefte aan 450 woningen over een periode van tien jaar, is dat nu al 700. Door de enorme druk op de woningmarkt, die in de regio Nijmegen bijzonder hoog is, kijken mensen steeds meer buiten de stad naar woonruimte. ‘We liggen op fietsafstand van Nijmegen en het is heerlijk toeven in onze landelijke gemeente. Het beeld is vooral dat men graag in Malden wil wonen. Veel Radboud-personeelsleden wonen daar.’ Die druk vertaalt zich duidelijk in cijfers: maar liefst 44 procent van alle huizen die leeg komen in de gemeente Heumen worden daarna door Nijmegenaren bezet. ‘Er wordt ook wel in de tegenovergestelde richting verhuisd, maar minder.’

Ouderen

Ouderen zijn een voorname categorie in de resultaten van het onderzoek. ‘Bij hen bestaat een grote behoefte om te kunnen doorstromen in het eigen dorp. Het liefst willen ze een huurwoning, ook  als ze vanuit een koopwoning komen. Maar liefst 7 op 10 wil graag een sociaal ontmoetingselement bij hun woonplek, zoals bijvoorbeeld een hofjeswoning.’

Jongeren

Ook jongeren zijn gehecht aan het eigen dorp. Ongeveer de helft van hen wil kleine woningen van tussen de 55 en 70 m2. ‘Dan wordt wonen ook betaalbaar voor hen. Ze wonen liever klein dan dat ze langer moeten wachten op hun eerste eigen woning.’

Dorpen

De grootste behoefte ligt zogezegd in Malden, waar er 490 woningen bij zouden moeten komen. Daarna is Overasselt het populairst met 100 woningen, gevolgd door Heumen (70) en Nederasselt (40). Daarmee is echter alleen uitgegaan van de behoefte vanuit de eigen gemeente en vanuit Nijmegen. ‘Door de druk in de regio is het in potentie meer. Het is aan de gemeenteraad om te beslissen of we ook daarin willen gaan voorzien.’ Mogelijke toekomstige locaties voor extra woningbouw zijn de Kanaalzone en Lierdal. ‘Aan ruimte is geen gebrek in onze gemeente’, aldus de wethouder.

Malden

Voor starters valt er weinig te halen, zeker niet in Malden. Er is een flink tekort aan koopwoningen van 200.000 euro of goedkoper. ‘Nieuwbouw in die prijscategorie kun je met de huidige eisen nauwelijks meer bouwen. Er zijn wel een aantal goedkope koopwoningen, maar die komen pas vrij als de huidige bewoners kunnen doorstromen. Kortom: we moeten dynamiek op de woningmarkt aanjagen, zodat starters ook kansen hebben in deze gemeente.’

Middeldure huur

Koopwoningen in het dure segment zijn er genoeg in de gemeente Heumen. Middeldure huurwoningen niet. ‘Er is een grote behoefte aan huurwoningen met een huur van tussen de 700 en 900 euro per maand. Het gaat vaak om mensen die nog niet terecht kunnen op de woningmarkt, of die een tijdelijke huursituatie zoeken.’

Gemeenteraad

Het college gaat het de resultaten van het onderzoek omzetten in een voorstel aan de raad met aantallen en locaties. ‘De raad kan dan haar wensen aangeven. Daarna gaan we ook nog in overleg met inwoners. We hopen eind volgend jaar geschikte woningbouwlocaties voor de toekomst te kunnen vaststellen.’ Locaties waar in ieder geval al woningen ontwikkeld gaan worden zijn het voormalig terrein van de Veldschuur en basisschool De Vuurvogel, het Steenhuys, het centrum en tussen de kerk en de bioscoop.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}