VIEV wil Buffels stallen op spoorlijn Nijmegen - Kleef

VIEV wil Buffels stallen op spoorlijn Nijmegen - Kleef

NIJMEGEN – Afgelopen week waren de NS Buffels volop in het nieuws. De rechtbank besloot namelijk het eigendom ervan terug te geven aan de NS, maar een andere plek vinden voor ruim 2,5 kilometer aan Buffels op het drukst bereden spoornet van Europa is erg lastig. ProRail heeft geen alternatieve locatie en er werd geopperd ze te slopen en te verwerken tot oud ijzer.

De Vereniging voor Innovatief Euregionaal Vervoer (VIEV) droeg daarom een locatie aan die voor een langere tijd gebruikt kan worden en welke in lijn is met de doelstelling van de organisatie: de reactivering van de spoorlijn Nijmegen - Kleef. Door het aanleggen van één (toekomstbestendige) wissel ter hoogte van de Sionsweg, kunnen alle Buffels die spoorlijn worden opgereden. Dit is lang genoeg om alle Buffels (48 stellen) op te stellen.

Geen vergoeding nodig

De spoorlijn wordt niet meer gebruikt, waardoor geen vergoeding aan ProRail hoeft te worden betaald. Het gehele spoor is nog in voldoende staat om de treinen te kunnen huisvesten. Daarnaast heeft de betreffende overweg antiloopmatten, dus mogelijkheden tot vandalisme worden tot een minimum beperkt.

CO2-uitstoot blijft beperkt

Vanuit logistiek oogpunt bezien ligt deze spoorlijn zeer dicht bij de huidige plek waar de Buffels staan. Het aantal bewegingen en de daarmee samenhangende uitstoot blijven dan ook beperkt. Er is slechts één wissel nodig. Door nu samen actief te werken met de NS en een (toekomstbestendig) wissel te realiseren, wordt op korte termijn een opstelspoor van 3 kilometer gerealiseerd. Hiermee is er een definitieve oplossing voor deze treinen, aangezien er onvoldoende ruimte op het bestaande spoor is om deze treinen langdurig stil te kunnen laten staan.

Hiermee wordt tevens invulling gegeven aan de wens van de Provincie Gelderland en de gemeente Nijmegen dat bij de realisering van de verbouwing van station Nijmegen en station Nijmegen Heyendaal de komende jaren, de verbinding naar Kranenburg en Kleef niet onmogelijk wordt gemaakt.

Positief signaal naar Duitse partners

Maurice Niesten, voorzitter VIEV, liet ProRail in een schrijven weten dat VIEV “ervan overtuigd [is] dat dit op korte en middellange termijn de beste oplossing is voor zowel de NS, ProRail en de Buffels zelf.” Niesten ziet de sloop als kapitaalvernietiging. Daarbij geeft het stallen van de Buffels op de spoorverbinding Nijmegen - Kleef een positief signaal af richting de Duitse partners, die al lange tijd voorstander zijn van de reactivering. “We hopen samen met NS en ProRail aan tafel te kunnen over hoe we dit mooie initiatief verder kunnen uitwerken.”

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}