Vox: ‘zeven illegaal verhuurde dispuutshuizen mogelijk gesloten’

Vox: ‘zeven illegaal verhuurde dispuutshuizen mogelijk gesloten’

NIJMEGEN – Zeven illegaal verhuurde panden van Nijmeegse dispuutshuizen dreigen te worden gesloten. Volgens universiteitsblad Vox worden deze panden particulier verhuurd, zonder vergunning voor kamerverhuur. Dat zou blijken uit gegevens die Vox in bezit kreeg via de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Als de gemeente deze panden niet alsnog legaliseert, dreigen de leden van de disputen hun kamer te moeten verlaten.

Nijmeegse disputen De Tempeliers, THOR, Elegast, De Gong, AVIS en DIANA beschikken niet over een zogeheten omzettingsvergunning, die nodig is om legaal te mogen verhuren. Volgens Vox heeft Corpsdispuut Aquila twee ‘huizen’: een gang in SSH&-complex Jacob Canisstraat (wel legaal) en een stadspand in de Jan van Goyenstraat (illegaal).

De eigenaren van herendispuut Panacee en damesdisputen FIERA en MARIKEN zouden de vergunning wel op orde hebben. Een derde categorie vormt de groep dispuutshuizen die worden beheerd door studentenhuisvester SSH&. Zij hebben geen vergunning nodig, meldt Voxweb.

Strenger beleid

Gemeente Nijmegen voert sinds twee jaar een strenger beleid op het gebied van kamerverhuur. In de eerste helft van 2018 kregen huiseigenaren die niet beschikten over een vergunning voor kamerverhuur nog een half jaar om zich te melden. Daarna kwamen de controles van de ODRN: wie geen vergunning had, werd geacht die alsnog aan te vragen – anders konden er dwangsommen volgen.

De zeven illegaal verhuurde dispuutshuizen moeten volgens het universiteitsblad nog een aanvraag doen voor een vergunning. De gemeente heeft de aanvraag van sommige disputen, zoals Elegast en THOR vorig jaar afgewezen.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}