Wethouder Nijmegen: ‘Keuzevrijheid warmtenet bestaat nergens’

Wethouder Nijmegen: ‘Keuzevrijheid warmtenet bestaat nergens’

NIJMEGEN – Een consequentie van de aanleg van een warmtenet is dat er geen keuzevrijheid is in leverancier van de warmte, zegt de Nijmeegse wethouder Harriët Tiemens. Het warmtenet in Nijmegen-Noord kwam afgelopen weekend opnieuw in opspraak na een reportage van Nieuwsuur.

De uitzending ging over een recentelijk verschenen rekenkamerrapport over de zaak.

Klachten bewoners

Bewoners van koopwoningen in Nijmegen-Noord die aangesloten zijn op het warmtenet klaagden in de reportage volop over de hoge leveringsprijzen, een clausule in hun koopcontract dat ze enkel met een forse boete af kunnen zien van levering door Nuon/Vattenfall en het ontbreken voor eenvoudige manier om op een andere manier van warmtevoorziening over te stappen. De woningen zijn immers niet aangesloten op het gasnet. Wat betreft de opnieuw oplaaiende kritiek na de reportage over het rekenkamerrapport vindt Tiemans dat er inmiddels ‘voldoende lessen zijn getrokken uit het verleden’.

Monopolist

Nuon/Vattenfall is monopolist op het warmtenet. ‘Dat het gruwelijkste wat je mensen kunt aandoen’, vindt SP-fractievoorzitter Hans van Hooft. Maar keuzevrijheid is niet gewoon bij een warmtenet, meldt wethouder Tiemens. ‘Dat is altijd gekoppeld aan een bron en infrastructuur. Nuon/Vattenfall heeft dit warmtenet aangelegd en zorgt dat de warmte van de bron bij de huizen komt. Omdat de aanlegger het beheer heeft over het netwerk, is er geen sprake van keuzevrijheid van aanbieder voor de bewoners. Dat is Nijmegen niet het geval, maar ook niet in andere steden in Nederland of Europa.’

Hoge prijzen

De hoge prijzen voor de warmtelevering ligt aan de koppeling aan de gasprijs, die hard aan het stijgen is, zegt Tiemens. ‘We bepleiten al langer in Den Haag dat dit losgekoppeld moet worden.’ Verder zou Nijmegen juist de nek uitgestoken hebben om de prijzen acceptabel te houden, ondanks het feit dat Nuon/Vattenfall monopolist is op het warmtenet. ‘De prijs wordt gereguleerd, evenals het rendement dat een aanbieder mag hebben. Dat gebeurt om de consument in bescherming te nemen.’ 

Brief

De wethouder had verwacht dat Nuon/Vattenfall de bewoners in kwestie al per brief had ingelicht over hun opties om afstand te doen van levering door het bedrijf, en het juridisch ongedaan maken van de clausule waarin staat dat bij voor 2045 afzien van levering door Nuon/Vattenfall. ‘De tekst was al een tijdje klaar’, zegt Tiemens, die meent dat de clausule ‘per abuis’ in de koopcontracten terecht is gekomen. ‘Die clausule is echter nooit van kracht gemaakt. Alle betrokken bewoners, evenals notarissen in de stad, worden echt zeer binnenkort per (persoonlijke) brief ervan op de hoogte gesteld dat we de clausule juridisch ongedaan maken. Bewoners krijgen ook hun opties te horen. Via mijnaansluiting.nl kunnen bewoners aangeven hun aansluiting op het warmtenet niet meer te willen gebruiken. Op 14 mei is overigens al op een informatieavond in Lent, waar ook Nuon/Vattenfall bij aanwezig was, al met bewoners hierover gesproken.’ ‘Wij hebben er alle vertrouwen in dan de bewoners van het Waalfront en de Waalsprong binnen twee weken een brief krijgen waarin ze op de hoogte gesteld worden van hun opties’, concludeert Paul Eigenhuijsen (VoorNijmegen.NU). 

 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}