Wethouder: 'Steile straten bij gladheid niet onveiliger dan andere straten'

NIJMEGEN – Steile straten zoals de Oude Azaleastraat en de Palmstraat zijn bij gladheid niet onveiliger dan andere straten in wijken, vindt wethouder Bert Velthuis (SP). CDA en Stadspartij DNF stelden hem woensdagavond vragen over klachten die zij hebben ontvangen van bewoners van straten als deze.

Zij kregen van de wethouder geen toezegging dat deze straten alsnog opgenomen worden in het strooiprogramma, waaruit vanaf begin dit jaar 101 straten geschrapt zijn in het kader van bezuinigingen.

Geen verontrustende berichten

‘Het beleid is niet veranderd: we richten ons op de toegankelijkheid van de stad en de doorgaande wegen,’ zegt Velthuis. ‘Woonstraten worden niet gestrooid. Ik kan me voorstellen dat mensen vragen hebben over steile woonstraten. We hebben geen aanwijzingen dat het daar niet goed zou gaan. Ik heb vanuit de ziekenhuizen geen verontrustende berichten ontvangen dat er meer gewonden zijn gevallen dan normaal bij gladheid. Bij de eerste sneeuwval wordt er altijd extra veel geklaagd. Dat is ieder jaar zo. Daarna neemt dat af.’ De opmerking over de ziekenhuizen valt verkeerd bij verschillende raadsleden. ‘Ik mag hopen dat het aantal gevallen dat een ziekenhuis meldt niet leidend is voor of je wel of niet gaat strooien,’ vindt CDA-raadslid Marjolijn Mijling.

Wijkstraten

De Oude Azaleastraat is alsnog opgenomen in het strooiprogramma. Maar niet vanwege de hellingsgraad. ‘We hebben gemerkt dat deze straat door veel mensen als een doorgaande route gebruikt wordt,’ vertelt de wethouder. ‘Daarmee hoort het bij de doorgaande wegen, die we volgens het beleid wel strooien.’ In het bestrijden van gladheid in de wijken ziet Velthuis een taak voor de bewoners zelf. ‘Die moeten hun eigen stoep schoonhouden. Helaas doet niet iedereen dat. Voor de straten zelf zijn er de gele bakken die aangevraagd kunnen worden. Dat gebeurt ook. Ze zijn zelfs kortstondig uitverkocht geweest.’

Barrière

Dat de gele bakken op aanvraag een succes zijn, is een mening die niet gedeeld wordt door Wendy Grutters, fractievoorzitter van Stadspartij DNF. ‘Je moet met minimaal tien personen zijn om zo’n ding te kunnen aanvragen, en op is op. Dat is een behoorlijke barrière. Het zou beter zijn als de gemeente in iedere wijk er standaard een aantal laat plaatsen. Dan krijg je mensen aan het strooien.’

Communiceren

Mijling ergert zich aan het feit dat Velthuis niet bereid is bewoners die in de buurt van de geschrapte straten wonen niet per brief op de hoogte gesteld heeft van de verandering. ‘Mensen hebben nu niet het idee dat er de hele winter niet gestrooid wordt, maar dat het de eerste keer vergeten is. Dus de communicatie is niet zo succesvol. Ouderen bereik je niet met social media. Gladheid is voor hen een groot probleem. Deze mensen worden nu min of meer gedwongen om binnen te blijven. Waarom wordt er dan niet op z’n minst netjes gecommuniceerd met deze mensen?’ Mijling en Grutters overwegen nu het indienen van een motie. Aan de inhoud hiervan wordt nog gewerkt.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}