Wethouder: "We willen Kronenburger Forum weer terug als overlegorgaan voor Nijmegen-West"

Wethouder: "We willen Kronenburger Forum weer terug als overlegorgaan voor Nijmegen-West"

NIJMEGEN – De gemeente Nijmegen wil het Kronenburger Forum een nieuw leven in blazen, zegt wethouder Harriët Tiemens (GroenLinks). Dat is een overleggremium van gemeenten, ondernemers, milieugroeperingen en wijkbewoners dat zich eerder richtte op de ontwikkelingen in Nijmegen-West die van invloed zijn op de leefomgeving. De voornaamste aanleiding hiervoor is de onrust onder bewoners van het stadsdeel over de luchtkwaliteit in hun woonomgeving.

"Kronenburger Forum erg hard nodig"

De onrust rondom de uitstoot van de asfaltcentrale APN van Dura Vermeer heeft bewezen dat er toch behoefte is aan meer communicatie tussen belanghebbenden. “Daar hebben we jarenlang het Kronenburger Forum voor gehad en dat willen we ook echt weer terug”, zegt Tiemens. “Met de gebiedsvisie voor bedrijventerrein TPN-West is dat niet goed gegaan en is dat uit elkaar gevallen. Dat is ontzettend jammer. Er is zowel een roep van de bewoners als van de bedrijven én de gemeente om alsjeblieft weer met elkaar in gesprek te gaan. Het APN-gebeuren is illustratief voor hoe het totaal kan ontsporen als je dat niet goed met elkaar doet. Als bedrijven dingen die doen die verontrustend kunnen zijn voor bewoners, dan moet je het er daar met elkaar over kunnen hebben. Enerzijds over de normen en wat de risico’s zijn, maar natuurlijk ook over heel veel meer zorgen die er zijn en die je weg kunt nemen als je goed met elkaar spreekt. We zijn daarom op dit moment bezig om dat Kronenburger Forum weer opnieuw op te zetten. We zijn het aan het kijken hoe op een nieuwe leest geschoeid een Kronenburger Forum opnieuw kan functioneren in dat gebied, want dat hebben we heel erg hard nodig.”

"Geuroverlast is niet schadelijk voor de gezondheid"

Reden tot zorg is er echter niet, vindt Tiemens. “De luchtkwaliteit is de laatste decennia juist verbeterd. In een monitoring die plaatsvond tussen 1994 en 2005 kon er ook al geen correlatie aangetoond worden tussen kankergevallen en de aanwezigheid van industrie hier. Maar dat neemt niet weg dat er nog altijd mensen in Nijmegen-West zijn die toch bezorgd zijn om hun gezondheid. Je ruikt soms iets, je hoort soms iets. Maar geuroverlast en gezondheidsproblemen hoeven niet in verband te staan met elkaar. Neem nu de afvalverbrandingsinstallatie ARN. Daar zij wij als gemeente trotse aandeelhouder van. Dat is een van de beste verbrandingsinstallaties van Nederland, waar niet veel slechte lucht door uitgestoten wordt. Maar dat wil niet zeggen dat het niet stinkt. Voor de waterzuiveringsinstallatie is dat ook zo.”

Permanente meting benzeen gewenst

Raadsleden pleiten desalniettemin voor permanente monitoring van benzeenneerslag op de wijken in Nijmegen-West. “Voor ons is het nog onvoldoende duidelijk in hoeverre volksgezondheidsrisico’s aan de orde zijn voor de mensen in dit stadsdeel”, zegt Jasper Konijnenbelt (PvdA). “Dat moeten we wel te weten zien te komen.” Hans van Hooft (SP): “Het gaat te ver om te doen alsof Nijmegen-West momenteel uitgemoord wordt. Maar we missen belangrijke feiten. Meten is weten en bewoners moeten kunnen meedenken over waar de meetpalen het beste kunnen staan. Nijmegen-West heeft uiteindelijk recht op even schone lucht als de Kwakkenberg.” Mochten daar relatief hoge cijfers uit komen, dan ligt het probleem volgens raadslid Joep Bos-Coenraad (GroenLinks) zeker ook bij andere zaken. “Als de concentraties benzeen in Nijmegen ergens hoog zijn, is het waarschijnlijker dat dat komt door oude brommers of houtstook dan de industrie.” Bos-Coenraad vindt dat de raad niet overhaast maatregelen moet afdwingen. "Vanwege de zorgen om de industrie organiseert de raad op dit moment een expertmeeting om ons van de beste informatie en adviezen te voorzien. Waarom zouden we dat nu de pas willen afsnijden?"

In mei komt de gemeente met resultaten van een tijdelijke meting van benzeenconcentraties in de lucht in Nijmegen-West. Die worden ook openbaar gemaakt. Tiemens: “Wij bezitten niet meer informatie dan we met bewoners delen.”

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}