Bouwplannen sociale huurwoningen krijgen in Overbetuwe voorrang

Bouwplannen sociale huurwoningen krijgen in Overbetuwe voorrang

OVERBETUWE – In de gemeente Overbetuwe krijgen bouwplannen met uitsluitend sociale huurwoningen de komende jaren voorrang. Dat zegt wethouder Wijnte Hol (Bouwen en Wonen) in een column op de gemeentelijke website. Zo probeert de gemeente het grote tekort aan sociale huurwoningen te verkleinen.

Daarnaast wordt gemeentegrond bij verkoop steeds eerst aangeboden aan de woningcorporaties. Dit moet volgens wethouder Hol leiden tot ruim tweehonderd extra sociale huurwoningen in de komende jaren. Hij erkent dat daarmee de wachtlijsten nog niet zijn opgelost.

‘Handen uit de mouwen en bouwen’

Het goede nieuws is dat Overbetuwe dertig concrete bouwplannen heeft om het tekort aan betaalbare woningen en sociale huurwoningen te bestrijden, zo stelt de wethouder. Volgens hem heeft Overbetuwe een woningbouwprogramma van ruim duizend woningen, die de komende vijf jaar worden gebouwd.

“Waar mogelijk moet het bouwtempo worden versneld. Dit alles volgens het principe ‘Handen uit de mouwen en bouwen’,” aldus de wethouder.    

Geen stijging woonlasten

De gemeente Overbetuwe heeft onlangs de ‘Prestatieafspraken 2020’ met de woningcorporaties en de huurdersorganisaties ondertekend. Gemeente, corporaties en huurders hebben afgesproken om gezamenlijk toe te werken naar een CO2-neutrale huurvoorraad in 2050.

Het college van B&W is van mening dat renovatie van de woningen en de plannen voor het CO2-neutraal maken van de huurvoorraad, niet zullen leiden tot stijging van de woonlasten.  

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}