Burgemeestersambt Overbetuwe trekt 23 sollicitanten

Burgemeestersambt Overbetuwe trekt 23 sollicitanten

ELST – Er hebben 23 belangstellenden gesolliciteerd naar het ambt van burgemeeester in de gemeente Overbetuwe (circa 46.800 inwoners). Vier van hen zijn lid van het CDA, vier van D66, drie van de VVD en één van GroenLinks, SP en 50 plus.

Negen sollicitanten hebben een andere politieke oriëntatie, zo meldt Provincie Gelderland dinsdag.

In de komende weken zal Clemens Cornielje, de Gelderse commissaris van de Koning, gesprekken voeren met een aantal sollicitanten. Vervolgens bespreekt hij alle sollicitanten met de door de gemeenteraad van Overbetuwe ingestelde vertrouwenscommissie. In gezamenlijk overleg wordt een selectie van de sollicitanten vastgesteld waarmee de vertrouwenscommissie de procedure vervolgt.

Beëdiging

Dan loopt het vervolgtraject via de gemeenteraad, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de Koning. De commissaris van de Koning zal de nieuwe burgemeester beëdigen, waarna die officieel in functie is. De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester zal naar verwachting eind februari 2019 in de gemeenteraad van Overbetuwe worden vastgesteld. De beëdiging zal dan in de derde week van april plaatsvinden in het gemeentehuis in Elst.

Kandidaten

Onder de kandidaten bevinden zich 5 (oud/waarnemend) burgemeesters, 1 (oud) lid van Gedeputeerde Staten, 6 (oud)wethouders en 1 (oud)volksvertegenwoordigers (Europees parlement, rijk, provincie, gemeente). De overige kandidaten zijn afkomstig uit diverse disciplines zoals het bedrijfsleven, de overheid, het onderwijs of de sector dienstverlening. De leeftijd van de kandidaten varieert van de 40 tot 68 jaar, onder hen bevinden zich 4 vrouwelijke kandidaten.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}