B&W Overbetuwe: voorkeur voor woonwagenlocatie in Elst en Zetten

B&W Overbetuwe: voorkeur voor woonwagenlocatie in Elst en Zetten

OVERBETUWE – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe vindt de Platenmakersstraat in Elst en het westelijk stationsgebied in Zetten de meest geschikte plaatsen in de gemeente voor woonwagens. Daarbij baseren ze zich op een locatiestudie die ze hebben uitgevoerd.

Omwonenden en woonwagenbewoners zijn volgens de gemeente geïnformeerd en voor omwonenden zijn er begin oktober informatiebijeenkomsten. De gemeenteraad beslist eind januari 2021 definitief over de locatiekeuze.

Rijksopdracht

Alle Nederlandse gemeenten hebben van het Rijk de opdracht gekregen om voldoende plaatsen voor woonwagens aan te wijzen en in te richten. Overbetuwe heeft nu 9 standplaatsen voor woonwagens. Die zijn verdeeld over 3 woonwagenlocaties in Zetten, Herveld en Heteren. Uit een onderzoek naar de behoefte onder woonwagenbewoners kwam het advies om op korte termijn in totaal 5 tot 6 extra standplaatsen aan te leggen, op een of twee locaties. Op een later moment zouden er nog in totaal 5 tot 6 standplaatsen bij kunnen komen.

Foto: Gemeente Overbetuwe

Onderzoek

Overbetuwe heeft onderzocht welke plaatsen in de gemeente het meest geschikt zijn voor extra woonwagens. Na een eerste selectie van 103 locaties, zijn er uiteindelijk 17 uitgebreider onderzocht. B&W heeft een voorkeur voor 2 kleinschalige locaties: de Platenmakersstraat in Elst, en het westelijk stationsgebied in Zetten. Per locatie komen er 2 tot 4 woonwagens te staan. Zo nodig kunnen er per locatie later nog 2 tot 4 woonwagens bij komen. In de Platenmakersstraat in Elst komen de woonwagens ten oosten óf ten westen van de volkstuinen, die blijven bestaan.

Foto: Gemeente Overbetuwe

Inschrijving

Woonwagenbewoners kunnen zich binnenkort bij de gemeente Overbetuwe inschrijven voor een plek op een van de locaties. Om een plek te krijgen, moeten de bewoners voldoen aan bepaalde voorwaarden, die de gemeenteraad in juni heeft bepaald. De gemeente beslist op basis daarvan wie een standplaats krijgt. Daarbij kijkt ze onder meer naar familiebanden en binding met Overbetuwe.

In 2022 gebruiksklaar

De gemeente verwacht dat de woonwagenplaatsen in 2022 klaar zijn voor gebruik. Als de raad akkoord gaat met de voorgestelde plaatsen, start de procedure om het bestemmingsplan te wijzigen. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen daarover dan hun mening geven.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}