Collegevragen in Overbetuwe door begraafplaats Zetten

Collegevragen in Overbetuwe door begraafplaats Zetten

ZETTEN – De fractie GroenLinks in Overbetuwe heeft vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders over de aan te leggen begraafplaats in de kern Zetten. De fractie maakt zich zorgen over een aantal onderdelen, en is van mening dat het college niet eerlijk is geweest naar de omwonenden.

De voornaamste vraag is waarom het college geen onderzoek heeft gedaan naar alternatieve locaties voor de begraafplaats. Op dit moment heeft het college twee locaties op het oog: aan het Zettensepad en de Veldstraat. Deze locaties liggen respectievelijk aan de noord- en westkant van de Overbetuwse kern. Buurtbewoners geven aan een voorkeur te hebben voor de tweede locatie, waar het verkeer beter door zou stromen.

Tekst gaat verder onder de video.

Toezeggingen

Wethouder Jan van Baal (CDA) heeft daarentegen al toezeggingen gedaan in een gesprek met de eigenaar van de grond aan het Zettensepad, de stichting het Lijndensch Fonds voor Kerk en Zending. Hierin heeft de wethouder toegezegd dat de grond voor 50 jaar wordt  verpacht aan de gemeente, ongeacht of hiervan het bestemmingsplan wijzigt. De enige manier om hier onderuit te komen is als de stichting de begraafplaats niet binnen een jaar aanlegt.

Algemene begraafplaats

Opmerkelijk is ook dat in een onderzoeksrapport uit 2012 staat: "Het advies is de nieuwe begraafplaats in eigendom te brengen of te behouden bij de gemeente en ook het beheer bij de gemeente te behouden." Wat de wens van de bevolking onderstreept een algemene, niet-religieuze begraafplaats aan te leggen. De stichting het Lijndensch Fonds voor Kerk en Zending is een juist een organisatie met religieuze inslag. Het beheert en verpacht namelijk zo’n 700 hectare grond rond Hemmen, waarvan de inkomsten worden gegeven aan de Hemmense kerk en zending.

Schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders worden doorgaans binnen een maand beantwoord. Op 15 januari 2019 vindt er een voorronde in het behandelen van het bestemmingsplan plaats.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}