GroenLinks Overbetuwe vraagt opheldering rondom zwembad De Drie Essen

GroenLinks Overbetuwe vraagt opheldering rondom zwembad De Drie Essen

OVERBETUWE – De fractie van GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Overbetuwe over het mogelijke opdoeken van het zwembad 'De Drie Essen' in Zetten. GroenLinks zegt "signalen" te hebben ontvangen waaruit zou blijken dat het betreffende zwembad in 2023 zal worden gesloten.

Contracten met verenigingen, die gebruik maken van het zwembad, zouden allemaal lopen tot 2023.

Onlangs organiseerde het College een zogeheten 'inspiratietour', waarbij ideeën werden opgedaan voor de toekomstige invulling van de zwembaden wanneer de huidige baden in zowel Zetten als Elst zouden worden opgedoekt. Volgens GroenLinks zou het zwembad in Zetten te horen hebben gekregen dat zij het zwembad in 2023 voor één euro kunnen overnemen, maar dat tegelijkertijd de tegemoetkoming van de gemeente in de exploitatiekosten stopgezet wordt.

Die tegemoetkoming bedraagt nu zo’n 200.000 per jaar. GroenLinks vreest dat door het stopzetten van de tegemoetkoming een rendabele exploitatie van het zwembad onmogelijk wordt, tenzij de tarieven "onaanvaardbaar hoog" worden ingesteld.

Vrees voor fusie

Volgens GroenLinks is er onder de bevolking in Zetten en omgeving vrees voor het feit dat beide zwembaden in de gemeente worden samengevoegd tot één locatie in Elst. Dit zou zwemmen voor inwoners van het westen van de gemeente bemoeilijken. Ook voor ouders met kinderen die moeten leren zwemmen zou dit een extra tijdbelasting opleveren.

GroenLinks vraagt het College onder andere in hoeverre zij deze signalen kunnen bevestigen dan wel ontkrachten.

 

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}