Half jaar vertraging Railterminal Overbetuwe door vervallen PAS

Half jaar vertraging Railterminal Overbetuwe door vervallen PAS

OVERBETUWE – Door het vervallen van de PAS (Programma Aanpassing Stikstof) gaat de provincie een aangepaste procedure volgen met betrekking tot de aanleg van de Railterminal Gelderland (RTG) in Overbetuwe. Volgens een woordvoerder zorgt dit waarschijnlijk voor zeker een half jaar vertraging.

Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland hebben woensdag aangekondigd dat ze een Milieu Effect Rapport (MER) gaan opstellen voor de Railterminal.

GS moeten nu (door het vervallen van de PAS) de effecten van de stikstofneerslag beoordelen via een passende beoordeling. Daar hoort een MER-procedure bij. GS willen iedereen de mogelijkheid geven om op hetzelfde moment op de MER, de passende beoordeling en het ontwerp-inpassingsplan te reageren.

Belanghebbenden kunnen opnieuw zienswijze indienen

Daarom leggen Gedeputeerde Staten het aangepaste ontwerp-inpassingsplan opnieuw ter inzage. Dat zal medio 2020 gebeuren. Eind 2020 bieden GS naar verwachting het inpassingsplan aan Provinciale Staten aan ter vaststelling.

Dit voorjaar zijn er al zienswijzen ingediend op het eerdere ontwerp-inpassingsplan. Voor de stikstofneerslag werd toen gebruik gemaakt van het PAS. De provincie meldt dat deze zienswijzen nu niet worden beantwoord. De indieners van een zienswijze ontvangen hierover een brief. Daarin geeft de provincie ook aan dat er een nieuw moment komt voor het indienen van zienswijzen.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat er rond de jaarwisseling een reactienota over de zienswijzen zou worden gepresenteerd.

RTG wordt volgens provincie belangrijke schakel

De resultaten van de marktconsultatie zijn in het eerste kwartaal van 2020 bekend. De marktconsultatie brengt de interesse van de markt in kaart van bedrijven die de RTG willen realiseren en exploiteren.

De RTG is volgens de provincie een belangrijk project en vormt een schakel in de verbindingen met het Europese achterland, die de provincie wil realiseren. De RTG heeft tot doel om transport over de weg te vervangen door vervoer over spoor.

Zo draagt de RTG bij aan de klimaatdoelen om CO2 uitstoot te verminderen. Vervoer over spoor maakt het bovendien mogelijk om gebruik te maken van duurzaam opgewekte energie.

Omwonenden fel tegen bouw Railterminal

Met de Railterminal Gelderland komen bij Nijmegen en Overbetuwe drie soorten vervoer samen: spoor (de Betuweroute), weg (de A15) en water (de Waal). Dit maakt het gebied aantrekkelijker voor (logistieke) bedrijven en versterkt volgens de provincie de regionale en nationale economie.

Veel omwonenden van de locatie waar de Railterminal moet komen, zijn faliekant tegen de bouw. Zij betwijfelen zeer het economische nut van de Railterminal en verwachten veel overlast te zullen ervaren.

Foto: Twitter

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}