Mobiliteit Overbetuwe moet “slimmer en schoner”

Mobiliteit Overbetuwe moet “slimmer en schoner”

OVERBETUWE – De gemeente Overbetuwe heeft goede verbindingen wat betreft auto en trein, maar de rek is eruit. De bereikbaarheid van de regio komt steeds meer onder druk te staan. Daarom is een transitie noodzakelijk en komen andere vormen van mobiliteit steeds nadrukkelijker in beeld, zoals deelauto’s, elektrische fietsen en vrijwilligersvervoer.

Dat schrijft het college van B&W vrijdag in een informatiememo aan de gemeenteraad. Begin 2020 nemen het college en de gemeenteraad besluiten over het Ambitiedocument Mobiliteit en de Actieagenda Mobiliteit Overbetuwe. Dit worden in de toekomst de mobiliteitsplannen voor de gemeente.

“Slimmer en schoner”

Het bestaande verkeer- en vervoersplan sluit volgens het college niet meer aan bij de huidige situatie. “Slimmer en schoner” zijn belangrijke uitgangspunten bij de toekomstige mobiliteitsplannen.

Overbetuwe is een uitgestrekte gemeente met veel kernen en relatief weinig inwoners. Mobiliteit is belangrijk voor de leefbaarheid van de kernen, omdat de inwoners vaak moeten reizen om bij voorzieningen te komen. Daarom is er vrij veel autobezit in Overbetuwe, hoewel er ook veel wordt gefietst.

Meer maatverbindingen

Het aanbod en gebruik van openbaar vervoer is op veel locaties binnen de gemeente relatief beperkt. Bovendien zal het aantal bussen en de frequentie van de bussen naar verwachting afnemen, aldus het college in de memo. Het college is daarom van plan om in de toekomst in te zetten op maatverbindingen. “We zoeken naar oplossingen die passen bij de reisbehoefte.”

Vanuit het klimaatakkoord ligt er een opgave om de mobiliteit te verduurzamen, zegt het college. Men wil initiatieven vanuit de samenleving en het bedrijfsleven ondersteunen met menskracht en middelen. Het college gaat zelf het goede voorbeeld geven door het mobiliteitsbeleid van de gemeente te verduurzamen.

Nu op radio RN7: {{ current_item.title }} {{ current_item.title }}
Straks:
{{ next_item.title }}
{{ next_item.title }}